ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. Α.ΕΚ.
------------------------

   Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει φίλαθλος της Α.Ε.Κ. αλλά και Έλληνας πολίτης που να μην απορεί με τις μεθοδεύσεις των συνεχών αναβολών της ποινικής δίκης Ψωμιάδη, με την παράλληλη και εσπευσμένη διαδικασία εκκαθαρίσεως της Π.Α.Ε..
   Ήδη, ο εκκαθαριστής Α. Δημητρέλος, έχει συγκαλέσει για τις 9/12/2013, έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Π.Α.Ε. με θέμα ημερησίας διατάξεως «Έγκριση ισολογισμού πέρατος της εκκαθάρισης », Με την τυπική αυτή διαδικασία, επέρχεται το τέλος της Π.Α.Ε. και παύει πλέον να υπάρχει με επακόλουθα:
     α) την αδυναμία εκπροσωπήσεώς της στο ποινικό δικαστήριο κατά Ψωμιάδη .
     β) την αδυναμία διεκδικήσεως μέρους έστω, των απαιτήσεων της Π.Α.Ε. για την ικανοποίηση του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
   Από έτους και πλέον, προτείναμε, γραπτά και προφορικά στις γενικές συνελεύσεις, την εκχώρηση προς το Δημόσιο, μέρους της τελεσίδικα επιδικασμένης με την 880/2008 απόφαση του Π.Π. Αθηνών, απαίτησης της Π.Α.Ε κατά των Μάκη Ψωμιάδη, Χαριλάου Ψωμιάδη του Παν. και Χαριλάου Ψωμιάδη του Γεωργίου, ποσού 44 εκ ευρώ, για την εξόφλησή του και εναλλακτικά προτείναμε και άλλο τρόπο μεταβιβάσεως της απαιτήσεως της Π.Α.Ε. κατά Ψωμιάδη στο δημόσιο και αυτό γιατί ήταν απαίτηση τελεσίδικα επιδικασμένη. Είναι αυτός της ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΑΔΗ (ως τρίτου).
   Είναι το ίδιο με αυτό που κάνει το δημόσιο, κατάσχοντας μισθούς στα χέρια εργοδοτών ή στα χέρια Τραπεζών, έναντι των απαιτήσεών τους. Μάλιστα, βρήκαμε την υπ’ αρίθμ. 559/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών. Υπάρχει όμως στη γνωμοδότηση αυτή ένας περιορισμός. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου μπορεί να γίνει , μόνο όταν, κατά τον χρόνο της κατάσχεσης ο οφειλέτης του δημοσίου ( εν προκειμένω η Π.Α.Ε.) βρίσκεται στη ζωή, γιατί αλλιώς η κατάσχεση είναι ανυπόστατη. Δηλαδή, μετά τις 9/12/2013, αν εγκριθεί από τη Γ.Σ. ο ισολογισμός πέρατος της εκκαθαρίσεως ούτε κατάσχεση στα χέρια τρίτου μπορεί να γίνει.
   Τα πιο πάνω γνωρίσαμε , με το με ημερομηνία 25/5/2013 Υπόμνημά μας , στους κ.κ αρμοδίους Υπουργούς κ.λ και σε όλα τα κόμματα της Βουλή, το οποίο έχει, κατά λέξη , ως ακολούθως:

« Προς
1.- τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα (Αρ. Πρωτ.06058/3-6-13)
2.- τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη (Αρ. Πρωτ. 0002814/3-6-13)
3.- τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έσόδων κ. Θεοχάρη (Αρ. Πρωτ.00887/3-6-13)
4.- τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (Αρ. Πρωτ. 23326/3-6-13)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
Στα Πολιτικά Κόμματα του Κοινοβουλίου
- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
- ΣΥΡΙΖΑ – ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑΣΟΚ)
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
- ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Μικρομετόχων της Π.Α.Ε. και Μελών του Αθλητικού Σωματείου Α.Ε.Κ.

ΘΕΜΑ: Κατάσχεση εις χείρας μελών της οικ. Ψωμιάδη ως τρίτων, απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
ΣΧΕΤΙΚΗ: Η από 20/04/2013 αίτηση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για την αποδοχή από το Δημόσιο της εκχωρήσεως της απαιτήσεώς της κατά Οικ. Ψωμιάδη.

Κύριοι,
   Όπως γνωρίζετε, το Ελληνικό Δημόσιο έχει απαίτηση κατά της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ποσού που υπερβαίνει τα 20 εκ ευρώ, το ακριβές ύψος του οποίου γνωρίζουν οι υπηρεσίες σας.
   Με την υπ’ αρίθμ. 880/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που κατέστη ήδη τελεσίδικη, έχει επιδικασθεί στην Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. και σε βάρος των :α) Χρυσόστομου Ψωμιάδη, β) Χαρίλαου Ψωμιάδη του Παναγιώτη και γ) Χαρίλαου Ψωμιάδη του Γεωργίου και σε ολόκληρο για κάθε ένα από αυτούς το ποσό των 44.361.139 ευρώ νομιμότοκα από της επομένης της εγέρσεως της αγωγής (2003).
   Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. έχει συγκαλέσει για τις 7/6/2013 έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα ημερησίας διατάξεως τη λύση και εκκαθάρισή της και είναι βέβαιο ότι θα ληφθεί σχετική περί λύσεώς της απόφαση δεδομένου ότι ήδη δήλωσε, αρμοδίως, ότι δεν θα συμμετάσχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΦΟΥΤΜΠΟΛΛΙΓΚ της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και έτσι η ομάδα ποδοσφαίρου θα περιέλθει στο Ερασιτεχνικό Α.Σ. Α.Ε.Κ. που είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο και δεν φέρει ευθύνη για τα χρέη της Π.Α.Ε. προς το Δημόσιο
   Η Π.Α.Ε., μετά τη λύση της, θα τεθεί σε εκκαθάριση, όπως κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία, η εκκαθάριση των Π.Α.Ε. όμως, σύμφωνα με μια περίεργη και εντελώς ξεκάρφωτη διάταξη νόμου που συμπεριελήφθη στο άρθρο 44Α του πρόσφατου Ν.4115/2013 περί Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης!!!, θα πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου από της λύσεως, αντί των τριάντα μηνών που προέβλεπε μέχρι την ανωτέρω τροποποίηση ο αθλητικός νόμος. Μετά το πέρας όμως της εκκαθαρίσεως το νομικό πρόσωπο της Π.Α.Ε. παύει, ως γνωστό, να υπάρχει, της ανυπαρξίας του αυτής εξομοιουμένης με τον θάνατο φυσικού προσώπου.
   Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 57/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό των Οικονομικών, περίληψη της οποίας περιλαμβάνεται στην ΠΟΛ. 1138/7-12-2006, επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου, εν προκειμένω του Ψωμιάδη, μετά τον θάνατο του καθού η κατάσχεση, εν προκειμένω μετά τη λύση και εκκαθάριση της Π.Α.Ε. είναι ανυπόστατη ως στρεφόμενη κατά ανυπάρκτου προσώπου.
   Ανεξάρτητα όμως των ανωτέρω, το Δημόσιο θα έπρεπε ήδη να έχει προβεί σε κατάσχεση είς χείρας της Οικ. Ψωμιάδη των απαιτήσεών του κατά της επισφαλούς Π.Α.Ε Α.Ε.Κ. , προς διασφάλιση των συμφερόντων του.
   Με την κατάσχεση στα χέρια τρίτου, επέρχεται αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στο Δημόσιο και την καθιστά, πλέον, δημόσιο έσοδο, που εισπράττεται, μάλιστα, με τον Νόμο περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), με τις γνωστές κυρώσεις σε βάρος των οφειλετών του δημοσίου. Εκτός του ΚΕΔΕ, το δημόσιο έχει πλέον και το όπλο της φυλάκισης για χρέη στο δημόσιο καθώς επίσης και τους μηχανισμούς να εντοπίσει και να ανοίξει λογαριασμούς της οικογένειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δυνατότητα που δεν έχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (να μην λησμονηθεί ότι, όπως γράφηκε στον τύπο και φημολογείται, η οικογένεια έχει καταθέσεις άνω των 500 εκ ευρώ) που το δημόσιο μπορεί πιο εύκολα από μια εταιρεία να τις εντοπίσει και να ικανοποιηθεί από αυτές.
   Γι αυτό κ.κ. Υπουργέ, Υφυπουργέ κ.λ. αρμόδιοι, σας θέτουμε υπόψη τα πιο πάνω, ως απλοί φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. αλλά και ως Έλληνες πολίτες που βαρεθήκαμε να μας εμπαίζουν οι διάφοροι επιτήδειοι με διάφορες μεθοδεύσεις αποφυγής της καταβολής φόρων, ενώ ο λαός μας στενάζει αλλά αποδέχεται, στωικά κάθε τόσο και πρόσθετα φορολογικά βάρη και σας καλούμε να λάβετε τα προβλεπόμενα από τους νόμους μέτρα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ως έχετε εκ της θέσεώς σας υποχρέωση.
   Κύριοι εκπρόσωποί μας στο Κοινοβούλιο, σας κοινοποιούμε τα πιο πάνω για να λάβετε γνώση αυτών και να ασκήσετε τον προβλεπόμενο, από το αξίωμά σας, έλεγχο εφαρμογής του νόμου και προάσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Αθήνα 25
Μαΐου 2013
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ. Α.Ε.Κ.
(Yπογραφές)»

   Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε τίποτα για την τύχη του Υπομνηματός μας. Μετά την προσεχή Δευτέρα 9/12/2013 και το οριστικό πέρας της εκκαθαρίσεως της Π.Α.Ε. δεν θα μπορούν να εφαρμοσθούν τα πιο πάνω . Γι αυτό αποφασίσαμε να το δημοσιοποιήσουμε προς γνώση κάθε αρμοδίου και τον καταλογισμό, τυχόν, ευθυνών.

Αθήνα 5
Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
Η ΑΕΚ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

750093
ΣήμεραΣήμερα65
ΧθεςΧθες409
ΕβδομάδαΕβδομάδα1327
ΜήναςΜήνας2374
ΣυνολικάΣυνολικά750093
Επισκέπτες Online 7

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook