Προς

1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη.

2.Τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πάνο Παναγιωτόπουλο.

3.Τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωάννη Ανδριανό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ. Στα Πολιτικά Κόμματα του Κοινοβουλίου.

-Νέα Δημοκρατία

-ΣΥΡΙΖΑ

-Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)

-Ανεξάρτητοι Έλληνες.

-Δημοκρατική Αριστερά.

-Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μελών του Αθλητικού Σωματείου Α.Ε.Κ.

Επί του προτεινόμενου σχεδίου  νόμου «Κέντρο αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού του αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής»

Κύριοι,

 Επειδή εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτηκαν οι απόψεις μας κατά την διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Δηλώνουμε, προς άρση κάθε παρεξηγήσεως,  ότι είμαστε ενεργοί φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. και έχουμε διακαή πόθο την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου μας, στον ιδιόκτητο χώρο του, στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Με ην προτεινόμενη, από το ΥΠΕΚΑ και προς διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση, μεθοδεύεται, με το ένδυμα του νόμου, η υφαρπαγή της  ιδιοκτησίας του σωματείου μας, επί του γηπέδου και η στέρηση εσόδων, που προβλέπονται από τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999.

Συγκεκριμένα, οι εκτός πολεοδομικών ρυθμίσεων του νόμου διατάξεις, στηρίζονται στην εσφαλμένη προϋπόθεση, ότι το γήπεδο ανήκει στο Δημόσιο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και,  αν ψηφισθούν, θα επιφέρουν την οριστική διάλυση του Α.Σ. Α.Ε.Κ. με τις εξής διατάξεις και  για τους εξής λόγους:

              1.- Το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ έχει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή,  το γνωστό οικόπεδο στη Ν. Φιλαδέλφεια, για την ανέγερση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, με νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας το υπ’ αριθμόν 62032/1934 Παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής  και Αντιλήψεως), που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 1326 , με αριθμό 386.

               Με το Παραχωρητήριο,  παρεχωρήθη έκταση, ΔΩΡΕΑΝ, στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε.Κ, στη Ν. Φιλαδέλφεια, «προς ίδρυσιν γυμναστηρίου», με τον περιορισμό, ότι, «Η παραχώρηση υπόκειται εις ανάκλησιν άμα η έκτασις αύτη μετά των εν αυτή κτισμάτων θα έπαυεν εξυπηρετούσα τον δι΄ ον παρεχωρήθη κοινωφελή σκοπόν του εν άθρω 2 του δια της υπ’ αρίθμ.1816/1929 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκριθέντος καταστατικού της Α.Ε.Κ, προβλεπόμενον».

                 Δηλαδή, σύμφωνα με το παραχωρητήριο, η δημόσια αυτή έκταση παραχωρήθηκε, κατά πλήρη κυριότητα, από το Δημόσιο, ΔΩΡΕΑΝ,  στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε.Κ., που είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός,   για την κατασκευή γυμναστηρίου, που θα εξυπηρετεί τον κοινωφελή σκοπό, που προβλέπει το καταστατικό του Σωματείου, με τη δημιουργία εγκαταστάσεων όλων των  τμημάτων αθλήσεως, όπως στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ποδοσφαίρου κ.λ.             απαγορευομένης, ρητά, με την παρ. 9 του άρθρου 7 του Αθλ. Νόμου 2725/1999, της καθοιονδήποτε τρόπο μερικής ή ολικής εκποίησης των εγκαταστάσεών του, σε περίπτωση δε λύσεως του αθλητικού σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται στη Γ.Γ. Αθλητισμού, προς συνέχιση εξυπηρετήσεως των αθλητικών σκοπών.(άρθρο 7 παρ.10 Ν.2725/1999

                 Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου (1) αφαιρείται η κυριότητα από το σωματείο και του παραχωρείται η χρήση, διοίκηση και διαχείριση της ιδιοκτησίας του (!!!!!) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17  του Συντάγματος, αλλά και των αρχών του υπερκειμένου Κοινοτικού Δικαίου, που έχουν αυξημένη τυπική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος και, συγκεκριμένα, του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκή Σύμβασης, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τις οποίες προστατεύεται η ατομική ιδιοκτησία, ανεξάρτητα του γεγονότος, ότι, το οικόπεδο της Α.Ε.Κ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανήκοντας κατά κυριότητα στο ερασιτεχνικό Σωματείο, αποτελεί,  στην ουσία, δημόσια έκταση, που εξυπηρετεί συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό, δηλαδή, αυτόν που αναφέρεται στο σκοπό του σωματείου.

               Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Α.Ε.Κ, από ιδιοκτήτρια, γίνεται μισθώτρια του οικοπέδου της, αφού θα έχει μόνο τη χρήση του οικοπέδου, για να εφαρμοσθεί, στη συνέχεια, το μοντέλο του σταδίου ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (άρθρο  46 ν.31130/2003), πολλές από τις διατάξεις του οποίου περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ να μη γνωρίζουν το αφεντικό του «ναού» τους. Το στάδιο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ όμως, άνηκε, ιδιοκτησιακά, στο Δημόσιο και όχι στον Ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, στον οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση και αυτός, στη συνέχεια, εκχώρησε τη χρήση, στην εταιρεία « ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.»,  που δεν έχει καμία σχέση με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

              Αυτός , προφανώς, είναι και ο πραγματικός στόχος της προτεινόμενης διατάξεως του άρθρου 1, για να μεταβιβασθεί η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του γηπέδου σε ανώνυμη εταιρεία , με την οποία δεν θα έχει καμία σχέση η Α.Ε.Κ.    

              2.-  Με την παράγραφο 2, καταργούνται οι παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 56 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.2725/19999. Με την κατάργηση των διατάξεων αυτών, χάνεται το δικαίωμα, από τον νόμο, του αθλητικού σωματείου, να εισπράττει το 15% επί των εισιτηρίων των αγώνων και των εισπράξεων, από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, που προβλέπονται με τις διατάξεις αυτές. Αν θεσπισθεί η διάταξη αυτή, θα επέλθει διάλυση όλων των αθλητικών τμημάτων του σωματείου, γιατί δεν μπορεί η χρηματοδότησή τους να στηρίζεται μόνο σε σπόνσορες και τις συνδρομές των μελών του σωματείου.

             3.. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στο άρθρο 4, παράγραφος Β’ και εδάφιο β’, επιτρέπεται κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, με 180 θέσεις στάθμευσης, στο χώρο του οικοπέδου (έναντι 1.800 θέσεων στην ισχύουσα Οικοδομική άδεια) και 200 θέσεις, ακόμα, σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή μισθωμένο, σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα. Δηλαδή, ένα γήπεδο 32.000 θέσεων, θα εξυπηρετείται από 180-380 θέσεις. Ενώ, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, ως προς τις θέσεις στάθμευσης, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, προβλέπεται μία (1) θέση στάθμευσης, ανά 12 θεατές και επιπλέον μία (1) θέση, ανά 100 μ2. Με βάση αυτή και τα στοιχεία που υπάρχουν, από τις μέχρι τώρα παρουσιάσεις της μελέτης, εκτιμάται, ότι,  τηρουμένης της Νομοθεσίας, απαιτούνται 3.000-3.500 θέσεις Η εξαίρεση αυτή αποτελεί παράβαση της ισότητας των πολιτών, έναντι των νόμων.

            4- Με τις διατάξεις του άρθρου 7, καταργείται η Οικοδομική Άδεια που ισχύει, από την ημέρα που εκδόθηκε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 251Β/13-2-12), άρθρο 3, εδάφιο 3, "Κατά τη διάρκεια ισχύος Άδειας Δόμησης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άλλης Άδειας Δόμησης, στον ίδιο ιδιοκτήτη και για το ίδιο αυτοτελές οικόπεδο ή γήπεδο και είναι υποχρεωτική η αναθεώρηση της υπάρχουσας Άδειας Δόμησης». Θα μπορούσε να γίνει αναθεώρηση της ισχύουσα άδειας, η οποία είναι, πλέον, απρόσβλητη, με οποιοδήποτε ένδικο μέσο, για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις, από τυχόν προσφυγές, κατά του προτεινόμενου νόμου.

           Για τους πιο πάνω λόγους, κυρίως, πιστεύουμε, ότι πρέπει να αποσυρθούν ή να τροποποιηθούν οι πιο πάνω διατάξεις και να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, που ισχύουν και για όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας μας

Αθήνα 3/3/2014

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α.Σ Α.Ε.Κ.

http://www.filoiaek.gr/index.php/epikoinonia

ΤΗΛ: 6933475839

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΧΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΙΑΣ

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782164
ΣήμεραΣήμερα173
ΧθεςΧθες219
ΕβδομάδαΕβδομάδα1329
ΜήναςΜήνας3554
ΣυνολικάΣυνολικά782164
Επισκέπτες Online 5

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook