ΗΘΕΛΑΝ, ΛΕΕΙ, ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ…….ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ

           Η ελευθερία του λόγου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ελευθερία της έκφρασης, συνιστούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία κάθε Δημοκρατικού πολιτεύματος ,  στηρίζεται στις επιλογές των πολιτών του. Στην ελευθερία του λόγου περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της εξουσίας και των προσώπων που την ασκούν, αλλιώς θα έχουμε ΧΟΥΝΤΑ στην οποία επικρατεί το δόγμα « ή είσαι δικός μας  ή είσαι προδότης» και σε τιμωρούμε ως προδότη.

            Τα ίδια ισχύουν και για τα σωματεία, στα οποία τα μέλη τους, όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους αλλά και την υποχρέωση να ελέγχουν την διοίκηση τους και να υποδεικνύουν πρόσφορες λύσεις για θέματα που αντιμετωπίζουν.

             Δυστυχώς στο Α.Σ. Α.Ε.Κ., υπό την διοίκηση Αλεξίου και των περί αυτόν «όμοιων», καταβάλλεται προσπάθεια ΧΟΥΝΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  της, για να αποφύγουν τον έλεγχο και να συγκαλύψουν ενδεχόμενες διαχειριστικές ατασθαλίες τους και αποφάσεις αντίθετες προς το συμφέρον της Α.Ε.Κ. που οδήγησαν και στην απαξίωσή της  ηθικά, αγωνιστικά και περιουσιακά, με την αποψίλωση των περιουσιακών της στοιχείων, που, από το πλουσιότερο αθλητικό σωματείο της χώρας μας, λόγω κυρίως ιδιοκτήτου γηπέδου και κατοχυρώσεως του σήματος, το κατέστησαν «ζήτουλα», που ζητιανεύει ελεημοσύνη από εδώ και από εκεί, .Η προσπάθεια αυτή συνίσταται στη φίμωση των μη αρεστών στη διοίκηση ΜΜΕ, που χρησιμοποιούν τον τίτλο ΑΕΚ και στη διαγραφή μελών, που λόγω των σημερινών οικονομικών συνθηκών, καθυστερούν να καταβάλουν τις συνδρομές τους αλλά και  των θαρραλέων εκείνων ΑΕΚτζήδων, που τόλμησαν να υψώσουν τη φωνή τους και αποτελούν τους σπινθήρες φωτός, μέσα στο ολοκληρωτικό σκοτάδι της παραπλανητικήςενημερώσεως που επικρατεί, αποπροσανατολίζοντας τον κόσμο της ΑΕΚ, από όσα πραγματικά συμβαίνουν. Προσπαθούν, έτσι, να κατασκευάσουν Γ.Σ. των «όμοιων», αποτελούμενη από 40 – 50 άτομα η οποία θα συνέρχεται για να τους ευλογεί. 

             Τέτοια μεθόδευση είχε εφαρμόσει η ΧΟΥΝΤΑ το 1967, όταν είχε καταλύσει το Δημοκρατικό μας πολίτευμα και με τους ίδιους λόγους είχε διαγράψει εκατοντάδες μέλη του σωματείου μας.

           Λησμόνησαν όμως οι κύριοι αυτοί,  ότι, .η χώρα μας έχει δημοκρατικό πολίτευμα, στο οποίο εφαρμόζονται οι αρχές του Κράτους Δικαίου , το Σύνταγμα και οι νόμοι του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες ο κάθε πολίτης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να  κρίνει την εξουσία και να ζητά τον έλεγχο, στις περιπτώσεις αρνήσεως της εξουσίας να τον ενημερώσει, από τις , θεσμοθετημένες για κάθε περίπτωση αρχές  (κυριότητα) έγινε .Έτσι, έφθασαν στο σημείο, αντί να πληροφορήσουν τα μέλη του σωματείου, για το που πήγαν τα 10 εκ ευρώ της περιόδου 2013 -2014, γιατί παραχώρησαν ΔΩΡΕΑΝ για μισό αιώνα το οικόπεδο του σωματείου και συναίνεσαν στο άρθρο 42 του Ν.4177/2014, με το οποίο το εμπράγματο δικαίωμα του σωματείου έγινε ενοχικό (η Α.Ε.Κ. έγινε νοικάρης του οικοπέδου της), πόσα χρήματα εισέπραξε το σωματείο από την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος του οποιου, με τελεσίδικες αποφάσεις το σωματείο είναι αποκλειστικός δικαιούχος, να διώκουν αυτούς που τους προέβαλαν τα ερωτήματα αυτά

               Συγκεκριμένα:  :

                1.-Έξη μέλη μας. οι Π. Παπατριανταφύλλου, Ν. Σταθάκος, Β. Καπετανόπουλος, Γ. Γάσιας, Κ. Χαμπάκης και Χ. Τσαντίλας, στη διαβούλευση για το άρθρο 42 του Ν.4177/2014, με υπόμνημά τους ενημέρωσαν τον αρμόδιο Υπουργό ότι, η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου. εκτός ων πολεοδομικών ρυθμίσεων, στηρίζεται στην εσφαλμένη προϋπόθεση, ότι το γήπεδο ανήκει στο Δημόσιο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση και,, θα επιφέρει την οριστική διάλυση του Α.Σ. Α.Ε.Κ. . Έτσι, με τη διάταξη αυτή, ενώ το  Σωματείο ΑΕΚ έχει, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και  κατοχή,  το  οικόπεδο στη Ν. Φιλαδέλφεια, για την ανέγερση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, με νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας το υπ’ αριθμόν 62032/1934 Παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής  και Αντιλήψεως), που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον τόμο 1326 , με αριθ. 386, με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 42 αφαιρείται η κυριότητα από το σωματείο και του παραχωρείται η χρήση, διοίκηση και διαχείριση της ιδιοκτησίας του (!!!!!) κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17  του Συντάγματος, αλλά και των αρχών του υπερκειμένου Κοινοτικού Δικαίου, που έχουν αυξημένη τυπική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος και, συγκεκριμένα, του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκή Σύμβασης, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τις οποίες προστατεύεται η ατομική ιδιοκτησία, ανεξάρτητα του γεγονότος, ότι, το οικόπεδο της Α.Ε.Κ, στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανήκοντας κατά κυριότητα στο ερασιτεχνικό Σωματείο, αποτελεί,  στην ουσία, δημόσια έκταση, που εξυπηρετεί συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό, δηλαδή, αυτόν που αναφέρεται στο σκοπό του σωματείου. Πλέον αυτού, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 7 του Ν.2725/1999, όλα τα περιουσιακά στοιχεία στοιχεία κάθε αθλητικού σωματείου, σε περίπτωση διαλύσεως του, περιέρχονται στη Γ.Γ. Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών. 

               Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Α.Ε.Κ, από ιδιοκτήτρια, γίνεται μισθώτρια του οικοπέδου της, αφού θα έχει μόνο τη χρήση του οικοπέδου, γεγονός που θα έπρεπε να αντικρούση η διοίκηση της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ. Αντί, όμως αυτού, το  Δ.Σ. της Α.Ε.Κ. , με απόφαση που πήρε τον Μάιο του 2014, διέγραψε τους  «ΕΞΗ», που υποστήριξαν το δικαίωμα της Α.Ε.Κ., χωρίς μάλιστα, να τους κοινοποιήσει, μέχρι σήμερα την απόφασή του αυτή και χωρίς να την φέρει προς επικύρωση στις Γ.Σ. που έγιναν έκτοτε, σύμφωνα με το άρθρο 27 περ. δ του καταστατικού.

     Αλλά ΄πώς να την φέρουν προς επικύρωση όταν. το ΣτΕ με την υπ’ αριθμ. 2153/2015 απόφαση της Ολομελείας (σκέψη 14), με την οποία απορρίφθηκε η Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, δέχθηκε ότι η έκταση των 29.921 μ2,που που της παραχωρήθηκε κατά χρήση με το άρθρο 42  αποτελείται από ένα τμήμα 26.621τ./,τ.μ.  στο οποίο η Ερασιτεχνική  ΑΕΚ με το παραχωρητήριο του 1934 έχει πλήρη κυριότητα και από ένα υπόλοιπο τμήμα 3.299,50 μ2 το οποίο παραχωρήθηκε με το Ν.4277/2014., δηλ. ότι υποστήριξαν και διαγραφέντες;

 

Σημειώνεται ότι και στο Κτηματολόγιο η έκταση είναι καταχωρημένη ως 2 τμήματα, με τον διαχωρισμό που προαναφέραμε

              Το φαιδρό όμως της υποθέσεως είναι ότι κάλεσαν τα ίδια ΕΞΗ μέλη, που τα θεωρούν διαγραμμένα, να απολογηθούν, προφανώς για να τους ξαναδιαγράψουν. !!!!!!!  

         2.-  Με αφορμή τα ερωτήματα όπως οφειλές προς το προσωπικό παρά  και, κυρίως, μετά την έξωση από τα Γραφεία, για οφειλή δόσης (λόγω ρύθμισης) μισθωμάτων 5.000 ευρώ, παρά τις τεράστιες εισπράξεις από τη συμμετοχή της Ερασιτεχνικής στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, τα μέλη του Σωματείου και της Ενώσεώς μας, Β.Καπετανόπουλος, Α. Αγγελακόπουλος, Κ.Χαμπάκης, Ν.Σταθάκος,Ι.Πολιτόπουλος,Π.Παπατριανταφύλλου, Στ.Βουδούρης και Κ. Καλογεώργος, ζήτησαν, με γραπτή αίτηση που κατάθεσαν, συγκεκριμένες απαντήσεις του ΔΣ, στη ΓΣ της 30ης/7/2014, μεταξύ των θεμάτων της οποίας συμπεριλαμβανόταν και αυτό του οικονομικού απολογισμού, για το που πήγαν τα 10 εκ. ευρώ της περιόδου 2013-2914. Εντελώς περίεργα, όμως, κατά τη συνεδρίαση της ΓΣ, το ΔΣ απέσυρε το θέμα αυτό, από την ημερησία διάταξη, με διάφορες αβάσιμες και ανεπίτρεπτες δικαιολογίες.  Στις 17/9/2014, μέλη του Σωματείου ζήτησαν απάντηση, από το ΔΣ, με την από 17/9/2014 αίτησή τους, που έλαβε αριθμ. πρωτ. 513/17-9-2014, στα ερωτήματα που είχαν τεθεί, για τη ΓΣ της 30ης/7/2014 και, κυρίως, τι έγιναν τα 10 εκ. ευρώ, επί της οποίας ουδεμία απάντηση έλαβαν.

            Μετά την άρνηση της Διοικήσεως να απαντήσει στα πάρα πάνω ερωτήματα, τα ίδια μέλη με το από  7/10/2015   έγγραφό τους προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Κοντονή, το οποίο κοινοποίησαν και στον Γ.Γ. Αθλητισμού κ. Συναδινό, ως αρμοδίων, κατά τον αθλητικό νόμο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ,και  ζήτησαν την διενέργεια «οικονομικού, διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου, γιατί, εύλογα, τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι «κάτι σάπιο συμβαίνει στην Α.Ε.Κ.»       

            3-  Στις αρχές Απριλίου 2016, εν όψει της Γ.Σ. της 8ης/4/2016, η διοικούσα ομάδα του Σωματείου, αποτελουμένη εκ των, Αλεξίου (Προέδρου), Ασλανίδη (Αντιπροέδρου) και Κατσαδήμα (Γεν. Γραμματέα), ζήτησαν συνάντηση,  με τη μεσολάβηση του τέως Προέδρου Ανδρέα Ανατολιωτάκη,  στα Γραφεία του (Ανατολιωτάκη), στο Σύνταγμα, για να διευθετήσουμε διάφορα θέματα, προς το συμφέρον της ΑΕΚ, αίτημα που αποδεχθήκαμε. Η συνάντηση  αυτή έγινε στις 4/4/2016, στα Γραφεία του Ανατολιωτάκη και συμμετείχαν, εκτός του οικοδεσπότη Ανατολιωτάκη, ως εκπρόσωποί μας, τα μέλη μας, Βασ. Καπετανόπουλος και Νικ. Σταθάκος, καθώς  και οι, Αλεξίου, Ασλανίδης και Κατσαδήμας, από το τότε ΔΣ του Σωματείου ΑΕΚ (Ερασιτεχνική).  Κατά τη συνάντησή μας, αφού προηγήθηκε συζήτηση, επί όλων των προβλημάτων του Σωματείου, ζητήθηκε, από τους εκπροσώπους μας, να μην επιμείνουν, στο αίτημα  παροχής εξηγήσεων, στη ΓΣ, για το που πήγαν τα 10 εκ, ευρώ, περίπου, που εισέπραξε και διαχειρίστηκε το Σωματείο, κατά τη χρονική περίοδο 2013 - 2014, κατά την οποία, οι ως άνω είχαν τη διοίκησή του, ούτε να θέσουν θέμα σήματος και παραχωρήσεως του γηπέδου για το συμφέρον, δήθεν,  του Σωματείου!!!

             Οι εκπρόσωποί μας,  όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκαν την πρότασή τους αυτή και αποχώρησαν, από τη συνάντηση.

             4.- Μετά την άρνησή μας, να συναινέσουμε στη συγκάλυψη του τρόπου διαθέσεως του πιο πάνω ποσού, η διοικούσα ομάδα των, Αλεξίου, Ασλανίδη και Κατσαδήμα, προσπάθησαν να βρουν τρόπο να μην εμφανισθούν τα πιο πάνω μέλη μας και ορισμένοι άλλοι φίλαθλοι, που γνώριζαν το θέμα, στη Γ.Σ της 8ης/4/2016, που, με νομικά ευάλωτο τρόπο, είχαν συγκαλέσει και γι’ αυτό είναι άκυρη και ανυπόστατη, για να ενημερώσουν τα μέλη της Γ.Σ., για το τι συμβαίνει στο Σωματείο. Έτσι, αφού κατ’ αρχή, προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδό τους, στη Γ.Σ. με τον ισχυρισμό, ότι δήθεν δεν ήταν ταμειακώς ενημερωμένοι και με απειλές, στο τέλος της συνεδρίαση της συνελεύσεως, ο Γ. Κατσαδήμας, παρουσία και των υπολοίπων δύο, Αλεξίου και Ασλανίδη, ισχυρίσθηκε και οι άλλοι δύο συναινούσαν, παρουσία, μάλιστα, πολλών μελών, ότι είχαν μαγνητοφωνήσει τις συζητήσεις, που έγιναν, κατά τη συνάντησή  στα αφεία Ανατολιωτάκη και μας «κρατούσαν γερά», αποδεικνύοντας, από το μαγνητοφωνημένο κείμενο, ότι, δήθεν, ενεργούμε σε βάρος των συμφερόντων του Σωματείου και της κατασκευής του γηπέδου της ΑΕΚ, στη Ν. Φιλαδέλφεια. Οι ισχυρισμοί τους αυτοί είναι εντελώς αναληθείς και κακοήθεις, σκόπιμα προβλήθηκαν, στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με σκοπό να μας συκοφαντήσουν και να μας στοχοποιήσουν,  ενώ άριστα γνωρίζουν οι πιο πάνω, γιατί έχουμε συνεργασθεί μαζί τους, κατά καιρούς, για το Σωματείο, ότι εμείς αγωνιζόμαστε, πλέον της δεκαετίας, για γήπεδο της ΑΕΚ, στη Ν. Φιλαδέλφεια, στο χώρο που κατά κυριότητα της έχει παραχωρήσει η Πολιτεία, από το 1934, Παραχωρητήριο,.και απλά ζητάμε το γήπεδο να ανήκει και να το διαχειρίζεται η Ερασιτεχνική. Γιαυτό τους ζητήσαμε και εξακολουθούμε να τους ζητάμε να δημοσιοποιήσουν ολόκληρο το μαγνητοφωνημένο από αυτούς κείμενο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν το έπραξαν, γιατί τότε δεν θα ήξεραν που να κρυφθούν για αυτά που ισχυρίσθηκαν για το ποιός πήρε τα χρήματα της Α.Ε.Κ. 

           5.- Το Υπουργείο Αθλητισμού, μετά την πιο πάνω αίτηση και τα στοιχεία που πόσκόμισαν τα μέλη μας, προφανώς διαπίστωσε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με την διαχείριση .της Ερασιτεχνικής και παρέπεμψε την διερεύνηση της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα, από τον οποίο διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατά την οποία κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις όλα τα μέλη του Δ.Σ. που διοίκησε το σωματείο από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2016  και τα αναπληρωματικά του μέλη. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, στις αρχές Μαΐου 2017, ο σχετικός φάκελος επεστράφη στον Εισαγγελέα, ο οποίος, με την από 17/5/2017 παραγγελία του διέταξε τακτική ανάκριση για το αδίκημα της απιστίας κακουργηματικού χαρακτήρα, κατ΄ εξακολούθηση εναντίον όλων των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του τότε Δ.Σ.

          Προφανώς ο Αλεξίου και οι περί αυτόν, πληροφορήθηκαν την εναντίον τους ανάκριση και μεθόδευσαν την εναντίον των μελών του σωματείου πειθαρχική δίωξη για να τους ξαναδιαγράψουν!!!! και να ζητήσουν τον αποκλεισμό τους από πολιτικώς ενάγοντες, όπως προέβαλαν και στη δίκη της 3ης?3/2017 περί ακυρώσεως του παραχωρητηρίου του οικοπεδου της Α.Ε.Κ. προς την ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.       .  

         Έτσι έχουν τα γεγονότα. Τα μέλη μας δεν μήνυσαν κανένα, όπως αναληθώς διαδίδουν οι συνεργοί των υπαιτίων, ούτε έχουν προσωπικά εναντίον αυτών κατά των οποίων απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον Εισαγγελέα. Επειδή γνωρίζουμε βαθύτερα τα γεγονότα, πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία ανάμιξη στα αδικήματα που κατηγορούνται, είτε γιατί αντέδρασαν στη λήψη μη νομίμων αποφάσεων και παραιτήθηκαν έγκαιρα, είτε γιατί με αγαθή πρόθεση, πιστεύοντας στην ΙΔΕΑ Α.Ε.Κ. ακολούθησαν, άκριτα, τα κελεύσματά των επιτηδείων  εκ των μελών του Δ.Σ., που τους καθοδήγησαν για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, θεωρούμενοι από αυτούς ως «χρήσιμοι ηλίθιοι». Πιστεύουμε ότι θα ξυπνήσουν και θα αντιληφθούν τι πράγματι συνέβη

        Για τους παραπάνω λόγους δεν πρόκειται κανένα από τα μέλη μας να απολογηθεί γιατί προασπίσθηκε τα δικαιώματα του σωματείου μας, Αυτοί που μας εγκαλούν θα πρέπει πρώτα να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή για τα όσα κατηγορούνται και μετά να στραφούν εναντίον των μελών μας.

         Και θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, η ΑΕΚ ΟΥΚ ΕΑΛΩ , ότι και να κάνουν ορισμένοι για να την διαλύσουν. 

Αθήνα 29  Μαΐου 2017

 

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

671837
ΣήμεραΣήμερα177
ΧθεςΧθες193
ΕβδομάδαΕβδομάδα583
ΜήναςΜήνας6523
ΣυνολικάΣυνολικά671837
Επισκέπτες Online 5

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook