ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ από τήν εμφάνιση της στα κοινά τής ΑΕΚ ως σήμερα, παλεύει με όλες της τίς δυνάμεις για τήν εξυγίανση τής πολύπαθης ΠΑΕ με τήν παράλληλη κατοχύρωση τής διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της. Στ’ον αγώνα της αυτό συνεργάστηκε και «συμμάχησε» - χωρίς να ταυτίζεται με κανένα - με οποιονδήποτε εξέφραζε ταυτόσημες απόψεις επιδιώκοντας πάντα τήν ευρύτερη δυνατή συναίνεση. Με τά παραπάνω ως μπούσουλα τά μέλη μας συμμετέχουν τήν τελευταία διετία σ’ όλες ανελλιπώς τίς Γ.Σ. είτε τού Σωματείου είτε τής ΠΑΕ ως μικρομέτοχοι.

Η Γ.Σ. της ΠΑΕ τής 16ης Ιανουαρίου οφείλουν όλοι να παραδεχθούν ότι ήταν από τίς πλέον ήρεμες και εξελίχθηκε σε συναινετικό κλίμα. Γιατί άραγε; Σχετικά με τήν Γ.Σ. και προκειμένου να βάλουμε τά πράγματα σε μια σειρά, έτσι ώστε να κατορθώσουμε στις 4 τού Φλεβάρη να λάβουμε τις πλέον σωστές και ωφέλιμες για την ΠΑΕ αποφάσεις, έχουμε να παρατηρήσουμε τά παρακάτω.
Επί τών θεμάτων τής Ημερησίας Διατάξεως που ελήφθησαν αποφάσεις οι θέσεις τών μελών μας ήταν, εντελώς συνοπτικά, οι εξής:

1. Έγκριση Ισολογισμού 01/07/2012-30/06/2012. Τά μέλη μας δεν ενέκριναν τόν Ισολογισμό για τούς παρακάτω δύο λόγους:

α. γιατί δεν έχει συνταχθεί Ενοποιημένος Ισολογισμός τής ΠΑΕ με τήν EMPIRE A.E. όπως ορίζει τό άρθρο 90 τού Κ.Ν. 2190/1920 με δεδομένα ότι μέλη και τών δύο Δ.Σ. καθώς και η πλειοψηφία τών μετόχων και στις δύο εταιρείες είναι τά ίδια άτομα. Αν είχε συνταχθεί Ενοποιημένος Ισολογισμός η Ερασιτεχνική και εμείς οι μικρομέτοχοι θα είχαμε δικαίωμα ελέγχου και στήν EMPIRE A.E.

β. γιατί εκκρεμεί ο έλεγχος που ζήτησε η Ερασιτεχνική από τόν Υφυπουργό Αθλητισμού.       

2. Απαλλαγή τών μελών τού Δ.Σ. κ.λπ. από κάθε ευθύνη για τήν χρήση 2011-2012.                                                                                               Στο θέμα αυτό τά μέλη μας δεν απάλλαξαν τά μέλη του Δ.Σ. πλήν τού κ. Παπαδημητρίου (ο οποίος είχε ήδη στο Δ.Σ. καταψηφίσει τόν Ισολογισμό) για τούς εξής δύο λόγους:

α. γιατί συνέταξαν και ενέκριναν μη Ενοποιημένο Ισολογισμό,

β. γιατί από υπαιτιότητα τους η εταιρεία δεν αδειοδοτήθηκε για να λάβει μέρος στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις ζημιώνοντας την κατά 5εκ. τουλάχιστον.      

3. Κατατέθηκε εκ νέου στα πρακτικά της Γ.Σ. η πάγια πρόταση μας για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και οι αντίστοιχες με αυτή αλλαγές στο Καταστατικό για διαφάνεια τής διοικήσεως  (εισαγωγή απλής αναλογικής για τήν εκλογή τού Δ.Σ., Εταιρική Διακυβέρνηση, ψηφοφορία εξ’ αποστάσεως τών μετόχων στις Γ.Σ.). Αναλυτικότερα όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν για τά παραπάνω απο τά αναρτημένα στήν ιστοσελίδα μας www.filoiaek.gr έγγραφα.

4. Αναβλήθηκε για τις 4 Φεβρουαρίου η συζήτηση για τα θέματα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  και  εκλογή νέου Δ.Σ.

Ειδικώς για το ζήτημα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως και σε προηγούμενες Γ.Σ. έχουμε επισημάνει και επισημάνουμε και πάλι, τά εξής:

o    Με βάση τά οικονομικά μεγέθη που περιγράφονται στον Ισολογισμό τό αναγκαίο,  κατά τις επιταγές τού Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 47 και τού άρθρου 73 του αθλητικού νόμου Ν.2725/1999 , ποσό για τήν αδειοδότηση της Π.Α.Ε. , είναι περίπου 25 εκ. ευρώ, δηλ. είναι διπλάσιο από αυτό που φέρεται να έχει εξασφαλίσει ο κ. Βιντιάδης ως τώρα (περίπου 13εκ). Τούτο σημαίνει ότι κανείς από μόνος του δεν είναι σε θέση να λύσει μεμιάς τό οικονομικό πρόβλημα τής ΠΑΕ και μόνο η ΕΝΩΣΗ και ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ του λαού μας με τόν όποιο επενδυτή είναι η απάντηση. Σε αυτή τη βάση προτείναμε, και οι υπόλοιποι μέτοχοι απεδέχθησαν, τήν αναβολή τής συζήτησης πάνω στο θέμα αυτό· προτείναμε επίσης να εξεταστεί σοβαρά απ’ όλους η δημόσια προσφορά μετοχών στους ΑΕΚτζήδες όλου τού κόσμου και στην περίπτωση που ο κ. Βιντιάδης δεν είναι σε θέση να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που ο ίδιος έχει θέσει. Από την προπαρασκευαστική συζήτηση που έγινε φάνηκε ταύτιση απόψεων πάνω στις «τεχνικές λεπτομέρειες» για τίς οποίες υπάρχει συνεννόηση και ανταλλαγή απόψεων. Δεδομένου δε ότι για αυτά τα «τεχνικά ζητήματα» κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή κάποιων πρόσθετων θεμάτων, ανέλαβε τούτο να το πράξει η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, επειδή κατέχει μετοχές άνω του 5%, όπως απαιτεί ο νόμος.

o    Στη συζήτηση που έγινε εξακριβώθηκε, έστω και καθυστερημένα, η θετική στάση του κ. Νοτιά – μέσω τού εκπροσώπου του κ. Σίμου – στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια προσφορά (ο ίδιος τό είχε δηλώσει και παλαιότερα και είχε μάλιστα ξεκινήσει και τήν προεργασία για αυτό). Αν στην στάση τού κ. Σίμου συνυπολογίσουμε και την αντίστοιχα θετική της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ πάνω στο ζήτημα αυτό, η οποία κατανοεί πλέον τήν ανάγκη λήψης μιάς τέτοιας απόφασης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πλέον η αναγκαία πλειοψηφία για ν’ αποφασιστεί αυτή.  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ν’ αφήσουμε ασχολίαστη και τήν ουσιαστικά θετική στάση τού κ. Γεώργα –  εκπροσώπου τών  SUPPORTERS – ο οποίος αντιμετωπίζει όπως φαίνεται ρεαλιστικά τήν όλη κατάσταση. Βέβαια όλοι μας θα κριθούμε από τήν στάση μας στην Γ.Σ. της 4ης Φεβρουαρίου γιατί και στο παρελθόν «τά ‘χαμε μιλήσει και τά ‘χαμε συμφωνήσει» π.χ. στις 23 Μάη 2012 αλλά δεν έγιναν αυτά πράξη.

Ολοκληρώνοντας σχετικά με τά θέματα που συζητήθηκαν στη Γ.Σ. ν’ αναφερθούμε και στα πλέον σημαντικά – μετά τήν οικονομική επιβίωση προβλήματα τής ΠΑΕ – αυτά τής Διαφάνειας και τής σωστής λειτουργίας της.

1.-  Ρωτήθηκε τό Δ.Σ. αλλά και ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Βαλασσόπουλος από μέλος τής κατάληψης, ποιο είναι τό ποσό και  τί έχει γίνει με τό αθλητικό υλικό πού η ΑΕΚ έχει παραλάβει από τήν PUMA. Η απάντηση ήταν ότι το  ύψος ανήλθε σε 5.643.113,70 συνολικά από τό καλοκαίρι τού 2007 ως τόν Ιούνιο τού 2012, αλλά ούτε τό Δ.Σ. ούτε ο κ. Βαλασσόπουλος ήταν σε θέση ν’ απαντήσουν τι έγινε, με τόν τρόπο με τόν οποίο λειτουργούσε η ΠΑΕ ως τώρα.

2.- Αυτό όμως που μας προβληματίζει όμως περισσότερο είναι η παραδοχή τού Δ.Σ. και τού κ. Βαλασσόπουλου στή Γ.Σ. ότι κανείς δεν γνωρίζει τί ακριβώς ισχύει με τίς πωλήσεις αθλητικού υλικού που φέρει τό σήμα τής ΑΕΚ ειδικά τώρα που δεν ισχύει -  γιατί έληξε από τόν Ιούνιο - η σύμβαση μεταξύ EMPIRE A.E. και ΑΕΚ. Και εύλογα διερωτόμαστε ποιος «ενθυλακώνει» κοινώς τσεπώνει, τά δικαιώματα από τήν εκμετάλλευση τού σήματος Α.Ε.Κ.;  

Αντί επιλόγου θέλουμε να στείλουμε τά εξής μηνύματα στην κατάληψη τών Σπάτων:

1. Εδώ και κάτι παραπάνω από μήνα και με τόν τρόπο που μπήκατε στην καθημερινότητα τής ομάδας έχετε αποτελέσει τόν καταλύτη για ότι έχει ήδη γίνει αλλά και ότι ακολουθήσει.

2. Μη σταματήσετε τήν αυτο-μόρφωση σας. Έχετε μάθει ρωτώντας και συζητώντας με τούς πάντες πράγματα που από διαίσθηση μπορεί να υποψιαζόσαστε. Τις γνώσεις που έχετε ως τώρα αποκτήσει κάποιοι «επαγγελματίες» παράγοντες ούτε να τίς ονειρεύονται μπορούν.       

3. Μη σταματάτε να μας «προτρέπετε» όλους μας να κάνουμε ως τό τέλος το σωστό αλλά και τό χρήσιμο για τήν ομάδα.                  

4.Είναι και κρίσιμο και απαραίτητο να κρατήσετε τή θέση σας τουλάχιστο μέχρι τήν Γ.Σ. τής 4ης Φεβρουαρίου. Τά πιο σημαντικά μένουν ν’ αποφασιστούν τότε.

 

Υ.Γ.1. Όπως φαίνεται ο κ. Βιντιάδης θα χρειαστεί τήν βοήθεια μας. Εμείς πιστεύουμε στη σύζευξη «και ο κόσμος τής Α.Ε.Κ. και αυτός» όχι στη διάζευξη «ή ο κόσμος τής Α.Ε.Κ. ή αυτός».

Υ.Γ.2. Πέντε χρόνια μετά τήν έναρξη τής συνεργασίας ΠΑΕ ΑΕΚ και PUMA η ΠΑΕ αγοράζει αθλητικό υλικό κατά μέσο όρο 1.128.622,74 τό χρόνο, όταν ο κ. Πουλάκος (πρώην Οικονομικός Διευθυντής και τής Π.Α.Ε. και τής EMPIRE παράλληλα) υπολογίζει ότι 355.000 ευρώ τό χρόνο θα ήταν αρκετά. Τά υπόλοιπα τί τά κάνανε; Μή λησμονούμε ότι απο τό θέμα αυτό και τίς απαντήσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν ξεκίνησε η μήνυση τού κ. Κιντή.

Υ.Γ.3. Οι τοποθετήσεις των μικρομετόχων κ.κ. Καπετανόπουλου, Κοτσώνη, Παρίση, Σταθάκου, Συναδινού, Χαμπάκη, Αντωνόπουλου, Τσαντίλα, Μάρκου, Ηλιόπουλου  αλλά και της κας. Κανάκη, δεν ανέδειξαν μόνο την αγωνία τους για τό μέλλον τής ΠΑΕ αλλά και τήν επιθυμία τους να βοηθήσουν όπως μπορούν από τούς χώρους που αυτοί δραστηριοποιούνται. Εκμεταλλευτείτε το!

Υ.Γ.4. Ποτέ άλλοτε τό σύνθημα μας «Η ΑΕΚ μας ΕΝΩΝΕΙ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ μας ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ» δεν ήταν πιο επίκαιρο και πιό αληθινό από ότι είναι τώρα. ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚΑΡΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

 

Αθήνα 21/01/2013.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΕΚ.

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782189
ΣήμεραΣήμερα13
ΧθεςΧθες185
ΕβδομάδαΕβδομάδα1354
ΜήναςΜήνας3579
ΣυνολικάΣυνολικά782189
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook