ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         Κατά γενική ομολογία, ακόμη και αυτών που διοικούν την Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. η οικονομική κατάσταση της εταιρείας έφθασε στο απροχώρητο, με εμφανή αδυναμία πληρωμών και άμεσο κίνδυνο ανάκλησης της άδειας σύστασης, πτώχευσης  και διάλυσής της και χαρακτηρίζεται, πλέον, ως υπερχρεωμένη και προβληματική επιχείρηση, που χρειάζεται ΑΜΕΣΑ ρευστά χρηματικά ποσά, για να επιβιώσει.

         Η Α.Ε.Κ. χρειάζεται μετρητά, στο ταμείο της και μάλιστα επειγόντως, για να εξυγιανθεί και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, προς τους παίκτες και το λοιπό προσωπικό της και να  διασωθεί από την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.     

         Κατά τη κοινή λογική, με δεδομένο, ότι ο δανεισμός είναι αδύνατος, με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες της Π.Α.Ε., ο μόνος  τρόπος εύρεσης  και εισροής χρηματικών ποσών, στο ταμείο της εταιρείας, είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με έκδοση νέων μετοχών.

          Την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να καλύψουν και να καταθέσουν τα αντίστοιχα ποσά, οι νυν μεγαλομέτοχοι, (Παππάς, Νοτιάς κ.λ.π.). Αν όμως δεν επιθυμούν αυτό, τότε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα την καλύψουν νέοι μέτοχοι, με την έκδοση νέων μετοχών, που θα διατεθούν σε νέους μετόχους, με αντίστοιχη συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο και σε ψήφους των παλαιών μετόχων.

             Για να πραγματοποιηθεί, όμως, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, όπως έγινε στις τρείς Γ.Σ. που συνήλθαν το 2010. Όμως, με έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι, μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της συγκληθείσας, αρχικά,  για την 1/11/2011  Γ.Σ. δεν συμπεριλαμβάνεται θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως θα έπρεπε, για να χρηματοδοτηθεί η Π.Α.Ε.

                Για το λόγο αυτό, μικρομέτοχοι της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. ζήτησαν να προστεθεί στην ημερησία διάταξη της Γ.Σ. και πρόσθετο θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Επειδή, όμως, για την προσθήκη νέου θέματος, στην ημερησία διάταξη, απαιτείται, από το νόμο,  η σχετική αίτηση να υποβληθεί από μετόχους κατόχους τουλάχιστον του 5% του συνόλου των μετοχών, γι’ αυτό και η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στην Π.Α.Ε.-Α.ΕΚ., από το Α.Σ. Α.Ε.Κ. (Ερασιτεχνική), μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Επισημαίνεται, ότι, η εγγραφή του πρόσθετου θέματος, στην ημερησία διάταξη, είναι υποχρεωτική, για το Δ.Σ. της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ.,  το ίδιο δε θέμα είχε υποβληθεί στην Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., από  την Ερασιτεχνική (Προεδρία Δ. Χατζηχρήστου), από κοινού, με μικρομετόχους, στις 22/2/2010, για την έκτακτη Γ.Σ. της 15ης Μαρτίου 2010, αλλά η διοίκηση Αδαμίδη, με διάφορες προφάσεις, δεν το συμπεριέλαβε και τότε  στην ημερησία διάταξη.    

           Κατά τη σημερινή (15/11/2011) συνεδρίαση της εξ αναβολής έκτακτης Γ.Σ. της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., μικρομέτοχοι – μέλη της Ανεξάρτητης Ένωσης Φίλων ΑΕΚ, που παραβρέθηκαν σ’ αυτή, διαπίστωσαν,  ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το πιο πάνω πρόσθετο θέμα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και, σε σχετική ερώτηση, έλαβαν την απάντηση, ότι αυτό έγινε για λόγους οικονομίας (!!!) και προς αποφυγή καταβολής εξόδων, για τις απαιτούμενες δημοσιεύσεις (απαιτούνται 400 -500 ευρώ) και θα τεθεί ως θέμα, κατά την τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί τον επόμενο μήνα Δεκέμβρη.

           Είναι προφανές, ότι το Δ.Σ. της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. δεν επιθυμεί τη μοναδική λύση εξυγίανσης της εταιρείας, που είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί θα επέλθει αλλαγή της μετοχικής σύνθεσής της, με κίνδυνο να χάσουν τις καρέκλες τους. Γι’ αυτό δεν εφαρμόζουν το νόμο και   διοχετεύουν στον Τύπο δημοσιεύματα «περί ενδιαφέροντος επιχειρηματιών», από όλη την οικουμένη, να αγοράσουν την Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., της οποίας πωλούν το 51% των μετοχών, έναντι 10.000.000 ευρώ. 

          Όμως, όπως είναι γνωστό, οι μετοχές των Ανωνύμων Εταιρειών πωλούνται μόνο από τους μετόχους που τις κατέχουν και είναι κύριοι αυτών και όχι από το Δ.Σ., το δε τίμημα, από την πώληση των μετοχών, πηγαίνει στην τσέπη των μετόχων, χωρίς να μπει ούτε ένα ευρώ, στο ταμείο της εταιρείας. Η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., όμως, χρειάζεται χρήματα στο ταμείο της και για να γίνει αυτό, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι μονόδρομος. 

          Η Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ, στηριζομένη στη διεθνή πρακτική εξυγίανσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, επικροτεί την αίτηση της Ερασιτεχνικής, γιατί πιστεύει, ότι ο μόνος τρόπος διάσωσης και εξυγίανσης της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. είναι η μείωση, αρχικά, του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τη διαγραφή εμφανιζομένων στον ισολογισμό ζημιών και, στη συνέχεια, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για να μπουν νέα κεφάλαια στο ταμείο της, με έκδοση νέων μετοχών, που θα διατεθούν, με ευρεία διασπορά, σε φιλάθλους της Α.Ε.Κ., σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, αλλά και στους νυν μετόχους, με τιμή εκδόσεως 0,30 ευρώ, ανά μετοχή, που αποτελεί την ελάχιστη επιτρεπόμενη, από τον νόμο, τιμή έκδοσης και κατά πολύ μεγαλύτερη αυτής των 0,08 λεπτών, που έχει εκτιμηθεί, από την εταιρεία «FRS GLOBAL AUDITORS A.E.».

Ταυτόχρονα, προτείνουμε τροποποίηση του καταστατικού, ώστε να εφαρμοσθεί η απλή αναλογική, κατά την εκλογή του Δ.Σ. Έτσι, το 51% των μετόχων δεν θα εκλέγει το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως γίνεται σήμερα, αλλά το 51% των μελών, για να εκλέγονται και μέλη της μειοψηφίας και να υπάρχει έλεγχος  και πλήρης  διαφάνεια, για  να αποφευχθούν καταστάσεις του παρελθόντος.

           Πρέπει να επισημανθεί, ότι τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, στο ελάχιστο προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό, για τη διαγραφή ζημιών, εφάρμοσε η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. :

     α) το 2004,  με την από 15/05/2004 απόφαση της Γ.Σ., κατά την οποία μείωσε την αξία της μετοχής, από 11,74 ευρώ, σε 0,30 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 19.242.080 και στην ίδια Γ.Σ. αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, τις οποίες διέθεσε προς 0,33 ευρώ (10% της Ερασιτεχνικής) και,

     β) το 2005, με την από 31/01/2005 απόφαση της Γ.Σ., κατά την οποία μείωσε την αξία της μετοχής, από 3,60 ευρώ, σε 0,30 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 1.440.327 και στην ίδια Γ.Σ. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με έκδοση νέων μετοχών, τις οποίες διέθεσε προς 0,33 ευρώ (10% της Ερασιτεχνικής).                           

          Επισημάνουμε, ότι η ονομαστική αξία της μετοχής, σήμερα, είναι 1,20 ευρώ, σε όλες δε τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισαν οι Γ.Σ. της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., το 2010 , ως και την τελευταία έκτακτη της 2/7/2011, η τιμή διάθεσης κάθε μετοχής είχε ορισθεί στα 6,40 ευρώ και γι’ αυτό, μόνο μικρό μέρος των αυξήσεων καλύφθηκε, γιατί το ποσό αυτό προσέβαλε την νοημοσύνη, ακόμη και των πλέον φανατικών φιλάθλων της ομάδας μας.

           Συγκεκριμένα, για να γίνει κατανοητό αυτό, στην τελευταία τακτική  Γ.Σ. της 17ης/12/2010, οι μέτοχοι πλειοψηφίας αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 15.000.000 ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών, που θα διατεθούν σε ενδιαφερόμενους μετόχους, στην τιμή των 6,40 ευρώ η καθεμία. Με αυτή την τιμή έκδοσης, αν π.χ. κάποιος ή κάποιοι κατέθεταν και τα 15.000.000 ευρώ της αύξησης, με τιμή μετοχής 6,40 ευρώ, θα έπαιρναν μετοχές που αντιστοιχούν, στο 24% του συνόλου των μετοχών, δηλαδή οι επενδυτές θα συμμετείχαν ως μικρή μειοψηφία, παρά το μεγάλο αυτό ποσό που θα είχαν καταβάλει, το οποίο θα διαχειρίζονταν αυτοί που έφεραν την Α.Ε.Κ., στη σημερινή κατάσταση.

             Κύριοι Μεγαλομέτοχοι της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ.

      Εκτιμούμε την ειλικρινή πρόθεσή σας και αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά σας,  στη μέχρι σήμερα επιβίωση της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. και επειδή δηλώσατε στον Τύπο, ότι ψάχνετε για συμπαίκτες  και επειδή και εμείς πιστεύουμε στη συμμετοχή του κόσμου της Α.Ε.Κ., ως μετόχου - συμπαίκτη, με παράλληλη συμμετοχή και άλλων μεγαλομετόχων, δημοσιεύουμε την παρούσα ανακοίνωση, με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και των φίλων της Α.Ε.Κ., με έκκληση να δώσετε εντολή στους εκπροσώπους σας, στο Δ.Σ., να τεθεί, ως πρόσθετο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατά την επαναληπτική Γ.Σ. της 2/12/2011, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την ελπίδα, ότι θα βρεθεί εφικτή λύση, για να σωθεί η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. και να επανέλθει, η ομάδα μας στην παλιά της δόξα.

          Από εσάς, Κύριοι Μεγαλομέτοχοι, εξαρτάται να δώσετε ελπίδα, σε αυτούς που έχουν χάσει κάθε ελπίδα.


Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2011

Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ

"Η ΑΕΚ μας ενώνει"

"Η Αλήθεια μας δυναμώνει"

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782162
ΣήμεραΣήμερα171
ΧθεςΧθες219
ΕβδομάδαΕβδομάδα1327
ΜήναςΜήνας3552
ΣυνολικάΣυνολικά782162
Επισκέπτες Online 2

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook