ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Π.Α.Ε Α.Ε.Κ.
ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΑΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τον τελευταίο διάστημα γίνεται ευρύτατος σχολιασμός, θετικός και αρνητικός, καλοπροαίρετα πιστεύουμε, σχετικά με την πρόταση μας να μετατραπεί η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. σε Κοινωνικοποιημένη εταιρεία, δηλ. μορφή εταιρείας Λαϊκής Βάσεως, με ευρεία συμμετοχή των μελών της κοινωνίας που πιστεύει στην Ιδέα Α.Ε.Κ.


Επειδή όμως η πρότασή μας αυτή δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή από ορισμένους θα προσπαθήσουμε με την παρούσα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα για την πλήρη κατανόηση της.

Καθαρή μορφή Λαϊκής Βάσης υπάρχει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κ.λ) και της Πορτογαλίας (η Μπενφίκα κατέχει το ρεκόρ με 165.000 μέλη) που επικρατούν στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται με τη μορφή σωματείου, όπως είναι και η Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ.. Βασικό χαρακτηριστικό της μορφής αυτής είναι η ΑΜΕΣΗ συμμετοχή και ψήφος κάθε μέλους με μια, μονο, ψήφο και το αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους.

Παραλλαγή της Λαϊκής Βάσης υπάρχει στο Γερμανικό Ποδόσφαιρο όπου στις ομάδες, που εμφανίζονται με διάφορες μορφές εταιρείας, έχει, από το νόμο, την πλειοψηφία (50+1) το αθλητικό σωματείο και το υπόλοιπο οι επενδυτές, σε μια προσπάθεια της Γερμανικής Πολιτείας να περιορίσει την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, γενικά.

Στη χώρα μας, με τον Ν.879/1979, με τον οποίο καθιερώθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, υποχρεώθηκαν τα αθλητικά σωματεία των μεγάλων κατηγοριών του πρωταθλήματος, να εισφέρουν, υποχρεωτικά, τα επαγγελματικά τους τμήματα ποδοσφαίρου σε Π.Α.Ε.  που ίδρυσαν για τον σκοπό αυτό.

Ανατρέχοντας στον νόμο αυτό παρατηρούμε ότι, ο νομοθέτης για να περιορίσει την απόλυτη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, θέσπισε κανόνες συναφείς με την πρότασή μας     Κοινωνικοποίησης της Π.Α.Ε. και συγκεκριμένα:
         α) την κάλυψη του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή,
         β) τον περιορισμό της συμμετοχής ανά οικογένεια (σύζυγος και τέκνα) στο μετοχικό κεφάλαιο μέχρι 20% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.
         γ) την προτίμηση των μελών του Ερασιτεχνικού σωματείου στην απόκτηση νέων μετοχών.
         δ) την απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών προ της παρόδου τριετίας.

Σήμερα, βέβαια, με την απόλυτη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, έχουν τροποποιηθεί και δεν ισχύουν πλέον οι πιο πάνω διατάξεις. Σήμερα επικρατούν οι «σωτήρες – επενδυτές» που διαχειρίζονται τα χρήματα του κόσμου από τα εισιτήρια και οικονομικές ενισχύσεις από την Πολιτεία, χωρίς να αποδίδουν λογαριασμό σε κανένα, ούτε να ελέγχονται.

Αν μάλιστα κοιτάξει κανείς τους ισολογισμούς όλων των Π.Α.Ε. της χώρας θα διαπιστώσει ότι όλες είναι ζημιογόνες και καμία, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρουσιάσει τα παραμικρά κέρδη. Και γι’ αυτό, εύλογα απορούμε και διερωτώμεθα. Πιο είναι το κίνητρο των επενδυτών για επενδύσεις σε Π.Α.Ε.. Είναι γνωστό ότι, επένδυση σημαίνει τοποθέτηση χρηματικών ποσών σε επιχειρηματική δραστηριότητα με αποκλειστικό σκοπό την επανάκτηση των  ποσών που διατέθηκαν και την επίτευξη κέρδους. Δεν είναι περίεργο το να επενδύουν κάποιοι σε ζημιογόνες επενδύσεις; Ας μας απαντήσει κάποιος αρμόδιος.

Ειδικά για την Α.Ε.Κ. υπενθυμίζουμε ότι, κατά την περίοδο 2005 – 2009 εισπράχθηκαν και μπήκαν στο ταμείο της 96.807 εκ ευρώ  από εισιτήρια και λοιπά έσοδα  πωλήσεων, 13,005 εκ ευρώ από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, 45 εκ ευρώ από δάνεια και μόνο  26 εκ, φέρεται ότι κατέθεσαν ως μετοχικό κεφάλαιο οι κ.κ. μέτοχοι, δηλ. εισπράχθηκαν συνολικά 182 εκ ευρώ (σελ. 101 εκθέσεως BDO).

Δηλαδή, ο κόσμος της Α.Ε.Κ εισέφερε, έμμεσα ή άμεσα, το επταπλάσιο, περίπου των εισφορών των κ.κ. μετόχων, το οποίο διαχειρίστηκαν, αποκλειστικά, άνθρωποι της επιλογής τους, χωρίς κανένα έλεγχο από αυτούς που εισέφεραν τα περισσότερα.   

Γι’ αυτό εμείς, ως μικρομέτοχοι και μέλη της Ανεξάρτητης Ένωσης Φίλων της Α.Ε.Κ. έχουμε προτείνει (από διετίας περίπου) ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης της Π.Α.Ε. που αποτελεί μορφή Λαϊκής Βάσης, είναι απόλυτα συμβατό με την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να τύχει άμεσης εφαρμογής, με αποφάσεις που θα ληφθούν στην προσεχή Γ.Σ. της 4ης Μαρτίου 2013, για να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στη διοίκηση και διαχείριση της Π.Α.Ε.

Η φιλοσοφία της προτάσεώς μας στηρίζεται στην ιδιαίτερη ευαισθησία μας ως φιλάθλων για την ιδέα Α.Ε.Κ., η αδυναμία μας για την αγαπημένη μας ομάδα, ο ρομαντισμός για την ιστορία, τους αγώνες και το έμβλημά της και οι ξεχωριστοί δεσμοί με αυτή και η κοινή προσπάθεια  ΟΛΩΝ ΜΑΖΙ, να την ξανακάνουμε μεγάλη, όπως της αξίζει.

Το προτεινόμενο σχέδιο διάσωσης και εξυγίανσης της Π.Α.Ε.  στηρίζεται, συνοπτικά, σε δύο πυλώνες:
α) την ΑΜΕΣΗ συμμετοχή των φιλάθλων μας, με δημόσια εγγραφή, στο κεφάλαιο, στις Γ.Σ., στον έλεγχο και στη λήψη αποφάσεων της Π.Α.Ε. και
β) την τροποποίηση του καταστατικού με την προσθήκη κανόνων αμέσου διαρκούς ελέγχου και εσωτερικής οργανώσεως για να υπάρχει διαφάνεια στη διοίκηση και διαχείριση.

Και οι δύο αυτοί πυλώνες θα πρέπει να θεσπισθούν ταυτόχρονα για να υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και πάνω σε αυτό στηρίζεται και η πρωτοτυπία της προτάσεώς μας. Αν δεν εφαρμοσθεί η απλή αναλογική, για να μετέχουν και οι μικρομέτοχοι στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., αλλά απλά μετέχουν στο κεφάλαιο, μόνο στις Γ.Σ. θα μπορούν να ακουσθούν, ενώ αν διαθέτουν έστω και ένα μέλος στο Δ.Σ. θα μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ελέγχουν τις πράξεις της διοικούσας πλειοψηφίας. Αν δεν υπάρχει εσωτερική οργάνωση και διαρκής εσωτερικός έλεγχος από ελεγκτές που θα εκλέγονται από τη Γ.Σ. και θα αναφέρονται απευθείας σε αυτή δεν θα υπάρχει διαφάνεια στη διοίκηση. Και αν δεν υπάρχει διαφάνεια κανένας φίλαθλος δεν θα βάλει λεπτά.. Μόνο αν οι φίλαθλοί μας πεισθούν ότι τα λεπτά τους θα πιάσουν τόπο, μόνο τότε θα συνδράμουν στην προσπάθεια διάσωσης της Α.Ε.Κ.

Το σχέδιο μας απευθύνεται και συμπεριλαμβάνει όλους μα όλους τους φιλάθλους μας όπου και αν κατοικούν στον κόσμο. Με προηγούμενη τροποποίηση του καταστατικού, κατόπιν προτάσεώς μας, μπορούν ήδη να ψηφίζουν από  το μέρος που βρίσκονται, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, απαιτούμενης, μόνο της οργανώσεως της ψηφοφορίας. Μεγαλοεπιχειρηματίες, μεσαίου μεγέθους επιχειρηματίες που μπορούν να διαθέσουν περισσότερα αλλά και ο απλός λαός που θα μπορέσει να διαθέσει 30 ευρώ minimum έκαστος και μάλιστα σε δύο ετήσιες δόσεις θα συνδράμουν για να σωθεί η ομάδα. Τα εισιτήρια δεν είναι η μόνη λύση. Από τα εισιτήρια το 45% , περίπου, πηγαίνει σε Ε.Π.Ο. ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑ, ΦΟΡΟΥΣ κ.λ. Η αύξηση κεφαλαίου φορολογείται με 1%.  

Η πρότασή μας απευθύνεται και στους παλαιούς και νύν μεγαλομετόχους οι οποίοι είναι και αυτοί  υπεύθυνοι γιατί δεν εφάρμοσαν μια παρεμφερή, με την προτεινόμενη, οργάνωση. Γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν είχαν ασχοληθεί με τη συμμετοχή του κόσμου στο κεφάλαιο της Α.Ε.Κ. με δημόσια εγγραφή. Έστω και τώρα ας συστρατευθούν με όλους μας , πριν είναι πλέον πολύ αργά. Γνωρίζουν, βέβαια, από την επιχειρηματική τους εμπειρία, ότι σε ευρεία διασπορά μετοχών Α.Ε., αυτοί που κατέχουν μικρό συμπαγές ποσοστό μετοχών, έχουν σημαντικά δικαιώματα Με την προτεινόμενη απλή αναλογική, η κατοχή συμπαγούς πακέτου π.χ 5% του συνόλου των μετοχών, ισοδυναμεί με διπλάσιο ή και τριπλάσιο ποσοστό   αυτών που ψηφίζουν για το Δ.Σ.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω η προτεινόμενη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ της Π.Α.Ε. αποτελεί ένα μικτό μοντέλο ΑΜΕΣΗΣ συμμετοχής σε αυτή, τόσο επιχειρηματιών , όσο και του απλού λαού. Με την πρότασή μας δεν αποκλείεται η συμμετοχή επιχειρηματιών και με ποσοστό μεγαλύτερο του 51%, με το, αναφαίρετο, δικαίωμά τους  να διοικούν την Π.Α.Ε. και να διαχειρίζονται τα οικονομικά της. Με την πρότασή μας επιθυμούμε να ελέγχεται η διαχείριση της πλειοψηφίας από τον κόσμο της Α.Ε.Κ. που και αυτός έχει διαθέσει χρήματα.

Γιαυτό θα πρέπει να υπερψηφισθούν από τη Γ.Σ.  και τα δύο σκέλη της προτάσεώς μας, δηλαδή:
α)της αυξήσεως του Μ.Κ. με δημόσια εγγραφή και
β) της τροποποίησης του καταστατικού για την εφαρμογή της απλής αναλογικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικά την πρότασή μας την έχουμε καταθέσει γραπτά στην Π.Α.Ε. και θα την αναλύσουμε και κατά τη Γ.Σ.               
                                                               
                                                                Αθήνα 3 Μαρτίου 2013
                                                                  ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782174
ΣήμεραΣήμερα183
ΧθεςΧθες219
ΕβδομάδαΕβδομάδα1339
ΜήναςΜήνας3564
ΣυνολικάΣυνολικά782174
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook