Προς
Την Εφημερίδα ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
ΕΝΤΑΥΘΑ

          Στην πρώτη σελίδα του χθεσινού φύλλου της εφημερίδας σας (14/10/2012) και με τον τίτλο 2 ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΒΥΝΤΙΑΔΗ, ο συντάκτης σας κ. Χ. Κατσιγιάννης παρουσιάζει δύο σενάρια, όπως τα χαρακτηρίζει, εισόδου του Βυντιάδη στην Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε. σύμφωνα με τα οποία θα πάρει το 51% της εταιρείας. Συγκεκριμένα, με το μεν πρώτο θα βάλει ένα ποσό κοντά στα 5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο μέχρι το τέλος της χρονιάς, με το δε δεύτερο θα βάλει άμεσα τα χρήματα, που απαιτούνται, για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
         

          Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας σας και στη σελίδα 13 δημοσιεύεται σχόλιο του συνεργάτη σας Ν. Αγγελίδη, με τίτλο «ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΕ Ο ΒΥΝΤΙΑΔΗΣ», με το οποίο διατυπώνονται επιφυλάξεις για την εφικτότητα εφαρμογής και των δύο αυτών σεναρίων, με τα οποία συμφωνούμε, κατ’ αρχήν.
         

          Με την παρούσα μας, όμως, θέλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας και  να επιστήσουμε την προσοχή των αρμοδίων, σε ένα τεράστιο κίνδυνο που υπάρχει και σκόπιμα, κατά τη γνώμη μας, παρασιωπάτε. Τα δύο αυτά σενάρια, αν εφαρμοσθούν, παρά τις επιφυλάξεις του Ν. Αγγελίδη, μπορεί να δώσουν την πλειοψηφία των μετοχών στον Βυντιάδη και τους περί αυτόν, θα καταστρέψουν όμως την ομάδα μας, για τους εξής λόγους, τους οποίους, μάλιστα, κατ’ επανάληψη, έχουμε εκθέσει, γραπτά και προφορικά, στις Γ.Σ.   
         

          Συγκεκριμένα, η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. εμφανίζει, στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της (30/6/2011), αρνητική καθαρή θέση (αρνητικά ίδια κεφάλαια) -18,5 εκ. ευρώ, γιατί οι σωρευμένες ζημίες, με αυτές των προηγουμένων χρήσεων, μετά την υπαγωγή της στο άρθρο 44, ανέρχονται σε 59.527.711 ευρώ. Δηλαδή, οι σωρευμένες ζημιές, όχι μόνο έχουν εξαφανίσει το μετοχικό κεφάλαιο και τα πάσης φύσεως αποθεματικά, αλλά λείπουν και άλλα 18,5 εκ. ευρώ, που καθιστούν μη βιώσιμη την Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε., κάτι που είναι πρωτοφανές και δεν ισχύει, για καμιά άλλη Π.Α.Ε.  
          

          Στην παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 2725/1999, ως ισχύει, ορίζεται ότι:
« Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό της, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού  κεφαλαίου της, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου». Μοναδικό μέτρο, που μπορεί να υιοθετηθεί, στην περίπτωσή μας, είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με ποσό που θα υπερκαλύπτει την αρνητική καθαρή θέση και θα καλύπτει και το 50% του μετοχικού κεφαλαίου,
          

          Για την παράβαση αυτή και μόνο, υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο να μη λάβει η ομάδα μας άδεια συμμετοχής στο Εθνικό Πρωτάθλημα,  αλλά και να υποβιβασθεί στη Β΄ κατηγορία (άρθρο 110 Ν. 2725/1999). Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο σπουδαιότερος λόγος, σύμφωνα με τις αποφάσεις των επιτροπών αδειοδοτήσεως της Ε.Π.Ο. (Πρωτοβάθμιας και Εφέσεων),   για τον οποίο η ομάδα μας δεν έλαβε αδειοδότηση συμμετοχής στο Γιουρόπα Ληγκ 2012-2013, με την επελθούσα τεράστια οικονομική, αλλά και ηθική ζημία, γεγονός που επιμελώς αποκρύπτεται, από τους υπεύθυνους υπαιτίους.
          

          Στην τελευταία Γ.Σ. της 5ης/10/2012 αποφασίσθηκε, κάπως αργά, βέβαια:

α) αύξηση του  Μ.Κ. κατά 23.500.000 ευρώ,

β) ελάχιστο ποσό συμμετοχής 50.000 ευρώ,

γ) καταβολή ολόκληρης της αυξήσεως, μέχρι τις 15/11/2012, και

δ) τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών  1,00 ευρώ πλέον του 10% της Ερασιτεχνικής.

          Με την απόφαση όμως αυτή της Γ.Σ., στην οποία εμείς ήμασταν αντίθετοι, θα πρέπει οι νέοι μέτοχοι, μέχρι τις 15/11/2012, να καταθέσουν 23,5 εκ ευρώ και όχι 5  ή 12, που αναφέρονται στο δημοσίευμά σας, αλλιώς η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. κινδυνεύει Να υποστεί τις πιο πάνω συνέπειες.
          

          Εμείς οι μικρομέτοχοι και μέλη της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Κ, έχουμε προτείνει, κατ΄ επανάληψη, συγκεκριμένο σχέδιο αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, για την εξυγίανση της Π.Α.Ε., στο οποίο μπορεί να ενταχθεί και η πρόταση Βυντιάδη, τα κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής:
        

          1.- μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1 ευρώ που είναι σήμερα, στα 0,30 λεπτά, για την απόσβεση μέρους των ζημιών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωνόταν, από τα 9 εκ. ευρώ. στο 1/3 περίπου και θα γινόταν 3 εκ. ευρώ, το 50% του οποίου είναι 1,5 εκ ευρώ και με αύξηση 20 εκ ευρώ θα καλύπτονταν οι ζημίες των 18,5 εκ  και το 50% του κεφαλαίου. Θα αρκούσε, δηλαδή, αύξηση κατά 20 εκ. ευρώ και όχι 23,5 εκ. που αποφασίσθηκε.
        

          2.- ταυτόχρονα, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά 20 εκ. ευρώ καταβλητέου σε δύο ετήσιες δόσεις ( ο νόμος επιτρέπει μέχρι 5 ετήσιες δόσεις). Δηλαδή, οι νέοι μέτοχοι θα καταθέσουν 10 εκ. ευρώ και θα οφείλουν τα υπόλοιπα 10. τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν σε ένα χρόνο και κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπήρχε νόμιμη κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης της εταιρείας, γιατί το οφειλόμενο υπόλοιπο αποτελεί απαίτηση της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ.   
        

          3.- η αύξηση του Μ.Κ. να γίνει με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τον Ν.3401/2005, με ταυτόχρονη τροποποίηση του καταστατικού, με την εφαρμογή της απλής αναλογικής και των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως έχουμε προτείνει, κατ’ επανάληψη, από τη Γ.Σ. της 2ας/12/2011, για να υπάρχει διαφάνεια και συνεχής έλεγχος  διαχείρισης της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. και να πεισθούν οι φίλαθλοί μας να βάλουν ό,τι μπορούν, για να γίνουν ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ στην προσπάθεια εξυγίανσης της εταιρείας.    

 

 

Αθήνα 15/10/2012
Για τους μικρομετόχους της ΑΕΚ-ΠΑΕ

Γιάννης ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Νίκος ΠΑΡΙΣΗΣ
Κώστας ΚΟΤΣΩΝΗΣ
Σταμάτης ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

782176
ΣήμεραΣήμερα185
ΧθεςΧθες219
ΕβδομάδαΕβδομάδα1341
ΜήναςΜήνας3566
ΣυνολικάΣυνολικά782176
Επισκέπτες Online 3

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook