Θέλουμε διαύγεια και όχι θολούρα, κύριοι της Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε.

          Με αφορμή δημοσιεύματα του ημερησίου πολιτικού και αθλητικού Τύπου, περί δημιουργίας, από την Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ., σε συνεργασία με  τους Supporters,   Ανώνυμης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, προς ενημέρωση των φιλάθλων της Α.Ε.Κ. και αποκατάσταση της αλήθειας , ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

           Κατ’ αρχήν, επειδή μας ρωτούν φίλαθλοι, αν το σχέδιο που προτείνει η Π.Α.Ε. και οι  Supporters έχει σχέση με τη δική μας πρόταση, για Κοινωνικοποιημένη Α.Ε.Κ. Π.Α.Ε., πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι η πρότασή μας είναι εντελώς αντίθετη, με αυτή της Π.Α.Ε., με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και στόχους, όπως αναφέρουμε πιο κάτω.  

           Συγκεκριμένα, ολοκληρωμένη πρόταση μετατροπής της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. σε Ε.Λ.Β. πρότειναν μέλη – μικρομέτοχοι της Ένωσής μας, στην Τακτική  Γ.Σ. των μετόχων της Π.Α.Ε., στις 18/1/2010, περίληψη της οποίας έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνέλευσης. Στη συνέχεια και στις Έκτακτες Γ.Σ., που έγιναν το 2010,  καθώς και στην Τακτική Γ.Σ. της 17/12/2010, προτείναμε, εκ νέου, τη ΜΟΡΦΗ της Λαϊκής Βάσης, επισημαίνοντας, ότι η λύση αυτή είναι μονόδρομος, για τη σωτηρία της Α.Ε.Κ., συνέτρεχε δε και το στοιχείο του κατεπείγοντος, κυρίως, μετά τη δημοσίευση της Έκθεσης Ελέγχου Ειδικού Σκοπού της BDO (παλαιά Έκθεση), στις 14/1/2010.

          Η Ένωσή μας κατέληξε, μετά από πολλές διαβουλεύσεις ειδικών, από τα μέλη μας, σε ένα νέο μοντέλο Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, στην οποία χωρούν ΜΑΖΙ φίλαθλοι της ομάδας, αλλά και επιχειρηματίες, την οποία χαρακτηρίσαμε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., μοντέλο που μπορεί να εφαρμοσθεί  και στην Κ.Α.Ε.      

           Το μοντέλο που προτείνουμε είναι απόλυτα συμβατό, με την ισχύουσα νομοθεσία, περί Α.Ε., όπως έχει διαμορφωθεί, μετά την τροποποίηση του νόμου 3604/2007 και συνδυάζει το μοντέλο, που εφαρμόζεται στις ομάδες της  Ιβηρικής χερσονήσου (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπενφίκα, Πόρτο κ.λ.), με αυτό των Π.Α.Ε., που υποχρεωτικά εφαρμόζεται στη χώρα μας, για τα επαγγελματικά αθλητικά τμήματα.

           Α) Συνοπτικά, η πρότασή μας, δημιουργίας Κοινωνικοποιημένης Π.Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής:

           1) Άμεση συμμετοχή των φιλάθλων, στο μετοχικό κεφάλαιο, στον έλεγχο, στη διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Στο μοντέλο του ΑΡΗ  ΘΕΣ/ΚΗΣ, η συμμετοχή είναι έμμεση, μέσω εκπροσώπων του σωματείου.

             2)  Τροποποίηση του καταστατικού της Π.Α.Ε., έτσι ώστε:

            α) Να καθιερωθούν οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης και κυρίως αυτές της εσωτερικής οργάνωσης και του εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου, για να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές. Οι αρχές αυτές εφαρμόζονται, υποχρεωτικά, στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές, μπορούν όμως να εφαρμοσθούν, προαιρετικά, σε κάθε Α.Ε.

             β) Να ψηφίζουν οι μέτοχοι εξ αποστάσεως και από όπου και αν βρίσκονται (εσωτερικό και εξωτερικό) και

             γ) Να εφαρμοσθεί η απλή αναλογική, κατά την εκλογή των οργάνων διοίκησης, όπως ακριβώς συμβαίνει  στα σωματεία.       

            3)  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δημόσια εγγραφή, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως γίνεται με τις μετοχές, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο), με έκδοση μετοχών στο άρτιο (1,20 ανά μετοχή, δηλ. στην ονομαστική αξία), των οποίων θα γίνει ευρύτατη διασπορά, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν να λάβουν μέρος και αυτοί στην αύξηση.

Για τη λήψη αδείας, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προηγείται διαδικασία απογραφής, από Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία, στην οποία κατατίθενται και τα ποσά συμμετοχής στην αύξηση και, έτσι, υπάρχει πλήρης διαφάνεια και διαπίστωση της πραγματικής καταβολής του κεφαλαίου. 

             Β) Έναντι της πιο πάνω ξεκάθαρης και εμπεριστατωμένης πρότασής μας, από κοινού, μέτοχοι (κ. Παππάς) και διοίκηση της Π.Α.Ε-Α.Ε.Κ. προτείνουν, όπως διαβάσαμε στον Τύπο, τα εξής:

              1.- Ίδρυση νέας Α.Ε., στην οποία θα καταθέσουν χρηματικά ποσά οι φίλαθλοι της Α.Ε.Κ.,  η οποία, στη συνέχεια, θα συμμετάσχει, αυτή η εταιρία, ως μέτοχος, στο κεφάλαιο της Π.Α.Ε., δηλαδή, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των φιλάθλων στις Γ.Σ., στον έλεγχο διαχείρισης και τη λήψη αποφάσεων, ούτε θα έχουν μετοχές της Α.Ε.Κ. στα χέρια  τους.  Το μοντέλο αυτό αποτελεί επανάληψη-αντιγραφή του μοντέλου του Σωματείου ΦΙΛΩΝ ΑΡΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, με τη διαφορά, όμως, ότι στο Σωματείο, κάθε μέλος έχει μία ψήφο, στην προτεινόμενη Α.Ε., όμως, οι ψήφοι είναι ανάλογες των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Δηλαδή, μπορεί να συγκεντρώσουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της νέα ενδιάμεσης εταιρείας μερικοί μεγαλομέτοχοι και να αποφασίζουν ό,τι θέλουν, οι δε χιλιάδες των μικρομετόχων, απλά, θα παρακολουθούν τα πραττόμενα.

              2.- Με τον τρόπο αυτό, που προτείνει η Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., προβλέπεται, ότι θα συγκεντρωθούν 3 εκ. ευρώ, περίπου και με συρρίκνωση των εξόδων της, κατά 40%, θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η Π.Α.Ε-Α.Ε.Κ.

                                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

             Από τη σύγκριση των πιο πάνω προτάσεων μπορεί κάποιος, εύκολα, να καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

              1.- Η βασική φιλοσοφία και στόχος της πρότασης της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ. και του κ. Παππά είναι η προσπάθεια διατήρησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., από τους νυν μεγαλομετόχους ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ  ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Κ., λόγω οικονομικών περιορισμών, με αποτέλεσμα να την καταστήσει, από ποδοσφαιρικό σούπερ μάρκετ, σε ποδοσφαιρική …ΕΒΓΑ της γειτονιάς.

             2.- Η βασική φιλοσοφία της πρότασής μας είναι ακριβώς αντίθετη. Η Ένωσή μας προτείνει τον περιορισμό ή αλλιώς μερική συρρίκνωση του πλειοψηφικού πακέτου των μεγαλομετόχων (Παππά, Νοτιά) και την ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ως μετόχων, χιλιάδων φιλάθλων της Α.Ε.Κ. του εσωτερικού και του εξωτερικού, για να ξανακάνουμε την Α.Ε.Κ.  μεγάλη και τρανή.

             3.- Με την άμεση συμμετοχή, δεν υπάρχει, πλέον, λόγος δημιουργίας  Λέσχης Φιλάθλων, με τι γνωστές συνέπειες, από τις ενέργειες των οργανωμένων «δήθεν» φιλάθλων, με αποτέλεσμα την  εξάλειψη ή περιορισμό της βίας, στους αθλητικούς χώρους.

             4.- Με τον περιορισμό της βίας στα γήπεδα, θα αυξηθούν τα έσοδα της Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ., από τα εισιτήρια, γιατί θα πηγαίνουν, οικογενειακώς, οι φίλαθλοι στα γήπεδα.  

            5.- Με την εφαρμογή της απλής αναλογικής, το Δ.Σ. της Π.Α.Ε. δεν θα είναι «μονοκομματικό» του μετόχου ή της ομάδας μετόχων πλειοψηφίας, που θα έχουν το 51% των μετοχών και, με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει αλληλο-έλεγχος.

            6.- Δεν θα υπάρχει ετήσια συνδρομή και συνεχής επιβάρυνση των μελών - μετόχων. Αν κάποιος καταθέσει 12 ευρώ και πάρει 10 μετοχές, θα έχει τις 10 ψήφους, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ. Αν γίνει νέα αύξηση του Μ.Κ. δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην αύξηση, για να λάβει μέρος σε Γ.Σ. και να ψηφίσει. Αντίθετα, στα σωματεία, αν δεν έχει καταβάλει κάποιος τις συνδρομές του, στερείται συμμετοχής και ψήφου.

           Κύριοι μέτοχοι της πλειοψηφίας,

           Πάρτε τη σωστή απόφαση και αφήστε τους απανταχού φίλους της Α.Ε.Κ., να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε-Α.Ε.Κ. και να ψηφίζουν τα όργανά της εξ αποστάσεως, όπως προτείνουμε. Η συμμετοχή τους αυτή, στο κεφάλαιο και στη λήψη αποφάσεων, θα τους δώσει κίνητρο, για να βρίσκονται κοντά στην ομάδα μας, σε όλες της τις εκδηλώσεις. 

           Κύριοι μεγαλομέτοχοι!

Κανένας δεν αποκλείει τη συμμετοχή σας, στην αύξηση του κεφαλαίου, αν το επιθυμείτε. Αν όχι, μη βάζετε θηλιά στην Α.Ε.Κ., με την άρνησή σας να ψηφίσετε σε Γ.Σ. τις απαιτούμενες, για την Κοινωνικοποίηση, αποφάσεις.

          Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, η απόφασή σας πρέπει να είναι άμεση, για να μην θρηνήσουμε οδυνηρές  συνέπειες, για τις οποίες θα είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι          

 Αθήνα 5 Μαΐου 2011      

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.Κ. 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

671866
ΣήμεραΣήμερα206
ΧθεςΧθες193
ΕβδομάδαΕβδομάδα612
ΜήναςΜήνας6552
ΣυνολικάΣυνολικά671866
Επισκέπτες Online 8

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook