ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινιστικές Ερωτήσεις-Απαντήσεις, περί της προτάσεως μας, για την

Κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ι η μ έ ν η  Π.Α.Ε.-Α.Ε.Κ.

 Επειδή διαπιστώσαμε, ότι η πρόταση μας δεν έχει γίνει κατανοητή, από το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων της ΑΕΚ, θέλουμε, μέσω του παρόντος, να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, για το Διοικητικό μέλλον της ομάδας μας. Είμαστε βέβαιοι, ότι το παρακάτω κείμενο θα λύσει όλες τις απορίες των φιλάθλων της ΑΕΚ.

 Τι είναι η Α.Ε.Φ ΑΕΚ;

Είμαστε φίλαθλοι της Α.Ε.Κ., μέλη του Α.Σ. (Ερασιτεχνικής), που συνδυάζουμε επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ενώσεώς μας (Οικονομολόγοι, Δικηγόροι, Μηχανικοί, Αθλητές, Διοικητικά Στελέχη της Α.Ε.Κ. κ.λ.π). Επειδή υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι κρίνουν, κατακρίνουν και προτείνουν, δίχως σοβαρή ανάλυση όλων των αντικειμενικών και υποκειμενικών παραγόντων, εμείς προσπαθούμε να παρέχουμε εποικοδομητικές προτάσεις, επιστημονικά και πρακτικά τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες, ώστε να ξαναγίνει η Α.Ε.Κ. μεγάλη και τρανή, σύμφωνα με το ένδοξο παρελθόν της.

 

 1. Ποιο είναι το πιστεύω σας;

 Πιστεύουμε, ότι η Ιδέα της Α.Ε.Κ. ενσωματώνεται στο Αθλητικό Σωματείο (Ερασιτεχνική), που με αγώνες και θυσίες, από την ίδρυσή του, δημιούργησε την κοινωνία των φιλάθλων της Α.Ε.Κ. με τους κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις. Η Π.Α.Ε. - Α.Ε.Κ. είναι δημιούργημα του νόμου «περί επαγγελματικού ποδοσφαίρου», από το 1979, για να διαχειρίζεται την επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα μας, με την μορφή ανωνύμου εταιρείας. Όμως, οι μετοχές όμως της Α.Ε., όπως συνέβη και στο παρελθόν, μπορεί να περιέλθουν σε επιχειρηματίες – επενδυτές, που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την Ιδέα μας και τους φιλάθλους μας, αλλά, απλά, θα μας εκμεταλλεύονται, προς όφελός τους. Γι’ αυτό προτείνουμε την Κοινωνικοποίηση της Π.Α.Ε, για να ανήκει, αποκλειστικά στο λαό της.

 

 1. Ποιος είναι ο στόχος της προσπάθειας σας;

Να εξυγιανθεί οικονομικά η Π.Α.Ε, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  να ανήκει στο λαό της. Άμεσος στόχος, προς το παρόν,  είναι η συγκέντρωση κεφαλαίου 20 εκ. ευρώ. για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών και τη χρηματοδότηση του προγραμματισμού της επόμενης περιόδου.

 

 1. Τι προτείνετε, λοιπόν;

Την κοινωνικοποίηση της Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε, με στόχο να ανήκει στους φιλάθλους της και να διοικείται, άμεσα, από αυτούς, με διαφάνεια, σύμφωνα με τους διεθνώς ισχύοντες κανόνες διοικήσεως αθλητικών εταιρειών και το Financial Fair Play της  UEFA. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης θα γίνει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με δημόσια εγγραφή σε Τράπεζα, μετά από άδεια του Κράτους (Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και προηγούμενη έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου, δηλαδή του τρόπου διαχείρισης των χρημάτων της αύξησης.

 

 1. Τι είναι Κοινωνικοποιημένη Π.Α.Ε;

Είναι μια μορφή Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, στα πρότυπα των εταιρειών Λαϊκής Βάσης (ΟΧΙ Αμιγώς Λαϊκή Βάση), στην οποία μετέχει μεγάλος αριθμός οπαδών της, χωρίς περιορισμό και (πλαφόν) στο ύψος συμμετοχής καθενός, οι οποίοι μετέχουν, άμεσα (όχι έμμεσα, με λέσχες, σωματεία, κλπ), στις Γ.Σ. και στην εκλογή των οργάνων διοίκησης. Τα όργανα διοίκησης (Δ.Σ, Ελεγκτές κ.λ.) θα εκλέγονται, ΑΜΕΣΑ, από τους φιλάθλους – μετόχους, ενώ ο κάτοχος, έστω και μιας μετοχής, αξίας 1,20 ευρώ, θα μπορεί να συμμετέχει στη Γ.Σ., να ζητάει πληροφορίες, για την πορεία της Π.Α.Ε. και να ψηφίζει, όπως ψηφίζει, σήμερα, στην Ερασιτεχνική. Θα μπορεί να ψηφίζει και εξ αποστάσεως (από Αμερική, Αυστραλία κ.λ.), μέσω διαδικτύου και τα μέλη του Δ.Σ. θα εκλέγονται με απλή αναλογική, όπως στα σωματεία. Δηλαδή, αν κάποιος μέτοχος ή ομάδα μετόχων, έχει το 51% των μετοχών δεν θα μπορεί να εκλέγει ολόκληρο το Δ.Σ., αλλά, αναλογικά, θα υπάρχουν μέλη και από άλλες ομάδες μετόχων, για να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια.

 

 1. Θα υπάρχει ετήσια συνδρομή, όπως στη Λέσχη φίλων ΑΡΗ;

Δεν υπάρχει ετήσια συνδρομή στην Π.Α.Ε., αυτό γίνεται μόνο στα σωματεία. π.χ., Με τα 13,20 ευρώ θα πάρεις 10 μετοχές και χωρίς να βάλεις άλλα χρήματα θα έχεις όλα τα δικαιώματα του μετόχου, εφόρου ζωής και θα μπορείς να τα μεταβιβάσεις και στα παιδιά σου ή σε οποιονδήποτε άλλον.

 

 1. Γιατί να γίνω μέτοχος και να μην καταθέσω το ποσό αυτό σαν έκτακτη εισφορά, π.χ. SMS;

Γιατί την έκτακτη εισφορά σου θα την διαχειρίζονται άλλοι, χωρίς έλεγχο, όπως γίνεται και σήμερα, ενώ, ως μέτοχος, θα έχεις δικαίωμα επιλογής προσώπων και ελέγχου της διαχείρισης και των χρημάτων σου.

 

 1. Τι είναι Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που προτείνετε;

 Είναι ένα σύστημα αρχών διοίκησης και οργάνωσης των εταιρειών, για την πλήρη διαφάνεια των ενεργειών των οργάνων τους (Δ.Σ.). Εφαρμόζεται στη χώρα μας, υποχρεωτικά, μόνο για τις εταιρείες που είναι στο Χρηματιστήριο, μπορεί όμως να εφαρμοσθεί και στην Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε., με τροποποίηση του καταστατικού.

Βασικές αρχές του συστήματος είναι: 

α) συνεχής εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος, από μετόχους της Π.Α.Ε., που ασκούν επάγγελμα ελεγκτή – λογιστή και θα εκλέγονται απευθείας από τη Γ.Σ. (θα υπάρχει έλεγχος ενεργειών, δαπανών, κλπ). Αυτοί είναι ελεγκτές, ξέχωρα από τους τακτικούς ελεγκτές, που προβλέπει ο νόμος, και

β) εσωτερική οργάνωση, σύμφωνα με τις αρχές της UEFA.

 

 1. Γιατί, στο παρελθόν, δεν σκέφτηκαν την πρότασή σας;

Γιατί δεν υπήρχε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Από το 2007 τροποποιήθηκε ο νόμος για τις Α.Ε. και μπορεί, πλέον:

α) κάθε μέτοχος, με μια μόνο μετοχή, να ζητήσει πληροφορίες, για τις υποθέσεις της εταιρείας (πριν έπρεπε να έχει το 5% των μετοχών), β) δικαίωμα να ψηφίζει από απόσταση (π.χ. από τις Η.Π.Α.) και γ) εφαρμογή της απλής αναλογικής.

 

 1. Πως μπορούν να εφαρμοσθούν τα πιο πάνω;

Με απόφαση της Γ.Σ. και με αυξημένη πλειοψηφία (2/3 των μετοχών), δηλαδή, πρέπει να συμφωνήσουν οι κ.κ. Παππάς και Νοτιάς, στην περίπτωση της Α.Ε.Κ.-Π.Α.Ε., για την αύξηση του Μ.Κ., την τροποποίηση του καταστατικού της Π.Α.Ε. και την υποβολή προς έγκριση, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, των όρων (φυλλάδιο) της αύξησης, με δημόσια εγγραφή.

 

 1. Με ποιο ποσό θα διατεθούν οι μετοχές;

Με την ονομαστική αξία, δηλαδή 1,20 € κάθε μετοχή, πλέον 10%, για την κάλυψη του ποσοστού της Ερασιτεχνικής. Η Π.Α.Ε., στις 17/12/2010, αποφάσισε αύξηση του Μ.Κ. κατά 15 εκ, ευρώ, με τιμή διάθεσης κάθε μετοχής 6,40 €. Αν κάποιος ή κάποιοι κατέθεταν και τα 15 εκ. ευρώ, θα έπαιρναν μετοχές, που αντιστοιχούν στο 20% του συνόλου των μετοχών, δηλαδή, θα έδιναν 15 εκ. ευρώ, για να τα διαχειρίζονταν άλλοι, αφού οι καταθέτες θα ήταν μειοψηφία.

 

 1. Μπορούν οι παλαιοί μέτοχοι, αλλά και άλλοι επίδοξοι επενδυτές-επιχειρηματίες, να λάβουν μέρος στην αύξηση και, αν ναι, υπάρχει κάποιος περιορισμός;

Φυσικά και μπορούν και οι παλαιοί μέτοχοι (π.χ. Παππάς, Νοτιάς κ.α.), όπως και κάθε άλλος. που αγαπάει την Α.Ε.Κ. και έχει δημοσιοποιηθεί το όνομά του. π.χ. Μελισσανίδης, Δαλακούρας κ.λ.π., να καταβάλει όποιο ποσό επιθυμεί και να αγοράσει αντίστοιχο αριθμό μετοχών, είτε π.χ. 5.000.000 €, είτε 7.500.000 €, όσα εκείνος επιθυμεί.    

 

Αθήνα, Απρίλης 2011

 Ανεξάρτητη Ένωση Φίλων ΑΕΚ

 "Η ΑΕΚ μας ενώνει"

 "Η Αλήθεια μας δυναμώνει"

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

671845
ΣήμεραΣήμερα185
ΧθεςΧθες193
ΕβδομάδαΕβδομάδα591
ΜήναςΜήνας6531
ΣυνολικάΣυνολικά671845
Επισκέπτες Online 9

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook