aek 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η Ένωσή μας, μέσα στα πλαίσια της μελέτης και του προβληματισμού των αθλητικών δεδομένων της χώρας μας για την εξαγωγή εποικοδομητικών προτάσεων, ασχολήθηκε με το θέμα της εξυγίανσης του Επαγγελματικού Αθλητισμού που πάσχει από χρόνια ασθένεια που δεν γιατρεύεται με ασπιρίνες.

Βασικά προβλήματα του Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη γνώμη μας, είναι  η αποκλειστική διοίκηση των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών από μεμονωμένα άτομα που ελέγχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου , η αδιαφάνεια της διαχειρίσεως, λόγω ελλείψεως εσωτερικού ελέγχου και η απομάκρυνση των φιλάθλων από την λήψη των αποφάσεων που αφορούν τις επαγγελματικές ομάδες.

Για την επίλυση των προβλημάτων αυτών θα πρέπει να γίνει μια ριζική αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας έτσι ώστε να ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ οι Α.Α.Ε και να αποτελέσουν μια μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, προσαρμοσμένης  στις κρατούσες συνθήκες.  Η μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης που προτείνουμε , είναι η εταιρεία εκείνη στην οποία η διοίκηση της εκλέγεται  άμεσα από τη βάση της και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Tην μεγάλη διασπορά των μετοχών της και σε μικρομετόχους, χωρίς να αποκλείεται και ο μεγαλομέτοχος – επενδυτής, κάτοχος πλέον του 50% των μετοχών. 

β) Tην άμεση συμμετοχή των μετόχων – μελών της, κατόχων έστω και μιας μετοχής, στις Γ.Σ., στην εκλογή της διοικήσεώς της και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και όχι τη συμμετοχή μέσω εκπροσώπων σωματείου ή άλλης Α.Ε., όπως συνέβη με τους SUPPORTERS  A.E.

γ) Tην εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου για να υπάρχει συμμετοχή μετόχου ή ομάδας μετόχων στη διοίκηση, πλουραλισμός απόψεων και άμεσος έλεγχος της διαχειρίσεως. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που θα συγκεντρώνουν το 51% των μετοχών δεν θα εκλέγουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως συμβαίνει σήμερα , αλλά το 51% αυτών.

δ) Tην πρόβλεψη στο καταστατικό της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γ.Σ. (άρθρο 28 παρ.7 ) και
ε) την εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των μελών του Δ.Σ.
  
στ) Την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που καθιερώθηκαν στη χώρα μας με τον Ν. 3206/2002.

Τις πιο πάνω απόψεις μας, τις υποβάλλαμε προς την Υπουργό Πολιτισμού και τον Υφυπουργό Αθλητισμού κατά την διαβούλευση του Νέου Αθλητικού Νόμου, με υπόμνημά μας που έχει, κατά λέξη, ως ακολούθως:

«Προς
1.Τnν Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, .
2.Τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,

                                 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Επί του αναρτηθέντος προς διαβούλευση σχεδίου του νέου Αθλητικού  Νόμου

 

Η αθλητική κοινωνία αποτελεί ένα σύστημα ικανό να εκφράσει τον αθλητικό κόσμο, με βάση του όλου συστήματος τα αθλητικά σωματεία που αποτελούν το δυναμικό και υγιές κομμάτι της κοινωνίας, στο οποίο η Πολιτεία υποχρεούται να παρέχει τα μέσα και το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξή του.

Τα αθλητικά σωματεία αποτελούν μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, που επιτελούν κοινωφελές έργο με τις εισφορές των μελών τους, την εθελοντική εργασία, και τις παροχές της Πολιτείας είτε με την μορφή οικονομικών ενισχύσεων είτε με την μορφή της  δωρεάν παραχωρήσεως  εδάφους και υλικών για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες, σε περίπτωση λύσεως του σωματείου επανέρχονται στο Δημόσιο (άρθρο 7 παρ. 10  Ν. 2725/1999), για τη συνέχιση του κοινωφελούς έργου.

Με την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν τα επαγγελματικά τμήματα των  ομάδων  να έχουν ως φορέα Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία  (Α.Α.Ε.), κλασσική νομική μορφή των επιχειρήσεων, δηλ. οργανισμών κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αθλητικού σωματείου, με , μοναδικό σκοπό, την διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού τμήματος του σωματείου που εισφέρεται σε αυτή (άρθρα 64 και 65 Ν. 2725/1999), με την υποχρεωτική χρήση του σήματος και του εμβλήματος αυτού. Σε περίπτωση, μάλιστα, λύσεως της Α.Α.Ε. για οποιονδήποτε λόγο, το εισφερθέν αθλητικό τμήμα επανέρχεται στο αθλητικό σωματείο και συνεχίζει την λειτουργία του ως ερασιτεχνικό τμήμα.

Συγκεκριμένα, με την επαγγελματοποίηση του ποδοσφαίρου, οι απλοί φίλαθλοι εξοστρακίσθηκαν από τα δρώμενα των ομάδων τους και μεταβλήθηκαν σε απλούς θεατές – τρίτους, με αποτέλεσμα οι πλέον ευάλωτοι από αυτούς, κοινωνικά και ψυχολογικά, να θεωρούν ότι αποβλήθηκαν από το φυσικό τους χώρο και να αντιδρούν βίαια. Αυτό συναίβει γιατί ο επαγγελματικός αθλητισμός περιήλθε στη διοίκηση και διαχείριση Ανωνύμων Εταιρειών, κλασσικής μορφής οργανισμών κεφαλαίου, τις οποίες ελέγχει και διοικεί ή πλειοψηφία του κεφαλαίου και όχι των φιλάθλων , η οποία αποτελούσε και τη Λαϊκή Βάση των αθλητικών οργανισμών. 

Στη σημερινή εποχή, καθαρή μορφή ομάδων Λαϊκής Βάσης υπάρχει στις μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας ( Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ατλέντικο Μαδρίτης κ.λ) που επικρατούν στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες αυτές εμφανίζονται με τη μορφή σωματείου, όπως είναι τα Ερασιτεχνικά σωματεία του Ολυμπιακού  της  Α.Ε.Κ του Π.Α.Ο. κ.λ... Βασικό χαρακτηριστικό της μορφής αυτής είναι η ΑΜΕΣΗ συμμετοχή και ψήφος κάθε μέλους με μια, μόνο, ψήφο και το αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους.

Παραλλαγή της Λαϊκής Βάσης υπάρχει στο Γερμανικό Ποδόσφαιρο όπου στις ομάδες, που εμφανίζονται με διάφορες μορφές εταιρείας, έχει, από το νόμο, την πλειοψηφία (50+1) το αθλητικό σωματείο και το υπόλοιπο οι επενδυτές, σε μια προσπάθεια της Γερμανικής Πολιτείας να περιορίσει την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, γενικά.

Πιστεύουμε ότι, για την διάσωση και την οριστική εξυγίανσή του επαγγελματικού αθλητισμού, γενικά της χώρας μας και ειδικότερα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να θεσμοθετηθεί μια μορφή ομάδας Λαϊκής Βάσης γιατί καθαρή μορφή Λαϊκής Βάσης, δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να εφαρμοσθεί επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν άμεσα σημαντικά κεφάλαια που απαιτούνται για την δημιουργία και διατήρηση επαγγελματικών ομάδων. Γιαυτό προτείνουμε ότι, οι ομάδες να έχουν ως φορέα τους Κοινωνικοποιημένη Α.Α.Ε. (Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε.) με ευρεία διασπορά των μετοχών, στην οποία θα μετέχουν, ανάλογα με τα ποσά που θα καταθέσουν στο κεφάλαιο αυτής και επενδυτές αλλά και οι απλοί φίλαθλοι για να έχουν και αυτοί γνώμη στα πραττόμενα αλλά και να ελέγχουν άμεσα αυτούς που την διοικούν.  
Πιστεύουμε ότι, η  ΑΜΕΣΗ συμμετοχή των φιλάθλων στο μετοχικό κεφάλαιο και κατ’ επέκταση στη λήψη αποφάσεων, στη διοίκηση και διαχείριση των Α.Α.Ε.  δεν θα εξυγιάνει μόνο τις εταιρείες αλλά θα απομακρύνει και τους διάφορους παράγοντες που τις κηδεμονεύουν, συνήθως με ιδιοτέλεια και θα επέλθει η πολυπόθητη εξυγίανση του επαγγελματικού αθλητισμού. Οι οργανωμένοι φίλαθλοι – οπαδοί, θα ξαναβρούν τη θέση τους στο χώρο της ομάδας τους, θα εκφράζουν τις απόψεις τους και θα έχουν ενεργό συμμετοχή με επωφελείς προτάσεις και ιδέες, όπως στο παρελθόν, όταν φορείς ήταν τα σωματεία. 

Η προτεινόμενη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ των Α.Α.Ε. αποτελεί ένα μικτό μοντέλο ΑΜΕΣΗΣ συμμετοχής σε αυτή, τόσο επιχειρηματιών , όσο και των απλών φιλάθλων. Με την πρότασή μας δεν αποκλείεται η συμμετοχή επιχειρηματιών και με ποσοστό μεγαλύτερο του 51%, με το, αναφαίρετο, δικαίωμά τους  να διοικούν την Π.Α.Ε. και να διαχειρίζονται τα οικονομικά της. Με την πρότασή μας επιθυμούμε να ελέγχεται η διαχείριση της πλειοψηφίας από τους φιλάθλους. που και αυτοί έχουν διαθέσει χρήματα είτε με την συμμετοχή τους στο κεφάλαιο  (μέτοχοι), είτε με εισιτήρια , εισφορές κ.λ.π.

Η μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης που προτείνουμε , είναι η Α.Α.Ε εκείνη της οποίας η διοίκηση θα εκλέγεται  άμεσα από τη βάση της και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) την μεγάλη διασπορά των μετοχών της και σε μικρομετόχους. 

β) την άμεση συμμετοχή των μετόχων – μελών της, κατόχων έστω και μιας μετοχής, στις Γ.Σ., στην εκλογή της διοικήσεώς της και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και όχι τη συμμετοχή μέσω εκπροσώπων σωματείου

γ) την εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου για να υπάρχει συμμετοχή μετόχου ή ομάδας μετόχων στη διοίκηση, πλουραλισμός απόψεων και άμεσος έλεγχος της διαχειρίσεως. Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που θα συγκεντρώνουν το 51% των μετοχών δεν θα εκλέγουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως συμβαίνει σήμερα , αλλά το 51% αυτών.

Για την εφαρμογή των πιο πάνω χαρακτηριστικών μας βοηθούν οι τροποποιήσεις του νόμου 21190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» που έγιναν με τον Ν.3604/2007, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται:
α) μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας (άρθρο 39 παρ.4). Δηλαδή μπορεί κάθε φίλαθλος – μέτοχος, κάτοχος μιάς μετοχής να ζητεί πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας.

β) η πρόβλεψη στο καταστατικό της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γ.Σ. (άρθρο 28 παρ.7 ) και

γ) η εφαρμογή της απλής αναλογικής κατά την εκλογή των μελών του Δ.Σ.

Υπενθυμίζουμε ότι στη χώρα μας, με τον Ν.879/1979, με τον οποίο καθιερώθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, υποχρεώθηκαν τα αθλητικά σωματεία των μεγάλων κατηγοριών του πρωταθλήματος, να εισφέρουν, υποχρεωτικά, τα επαγγελματικά τους τμήματα ποδοσφαίρου σε Π.Α.Ε.  που ίδρυσαν για τον σκοπό αυτό. Ανατρέχοντας στον νόμο αυτό παρατηρούμε ότι, ο νομοθέτης, για να περιορίσει την απόλυτη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, θέσπισε κανόνες συναφείς με την κοινωνικοποίησης των  Α.Α.Ε. και συγκεκριμένα:

α) την κάλυψη του κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή,

β) τον περιορισμό της συμμετοχής ανά οικογένεια (σύζυγος και τέκνα) στο μετοχικό κεφάλαιο μέχρι 20% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου.

γ) την προτίμηση των μελών του Ερασιτεχνικού σωματείου στην απόκτηση νέων μετοχών.

δ) την απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών προ της παρόδου τριετίας.

Σήμερα, βέβαια, με την απόλυτη εμπορευματοποίηση του επαγγελματικού αθλητισμού, έχουν τροποποιηθεί και δεν ισχύουν πλέον οι πιο πάνω διατάξεις. Σήμερα επικρατούν οι «σωτήρες – επενδυτές» που διαχειρίζονται τα χρήματα του κόσμου από τα εισιτήρια και οικονομικές ενισχύσεις από την Πολιτεία, χωρίς να αποδίδουν λογαριασμό σε κανένα, ούτε να ελέγχονται.

Με τον προτεινόμενο αθλητικό νόμο και συγκεκριμένα με τα άρθρα 73 επ., περί ίδρυσης ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ανατρέπεται, περαιτέρω η βάση του όλου αθλητικού συστήματος που είναι το σωματείο και αποκτά κυρίαρχο ρόλο στον αθλητισμό η Α.Α.Ε. και επιχειρείται , κατ’ αυτό τον τρόπο,  μεγαλύτερη επιχειρηματικοποίηση του αθλητισμού και μάλιστα στα πλέον εμπορικά του τμήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Συγκεκριμένα:

1.- Με την παρ.3 του άρθρου 73 του προτεινόμενου νόμου, προβλέπεται η από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο συμμετοχή στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό  ίδρυση Α.Α.Ε , κατά προτεραιότητα και πρό της συνόδου της Γ.Σ. του ιδρυτικού σωματείου που θα αποφασίσει την ίδρυση.

Η προτεινόμενη αυτή διάταξη είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί, κατ’ αυτό τον τρόπο, μια ομάδα που ανήλθε με κόπους και θυσίες των μελών του ερασιτεχνικού σωματείου, μπορεί να περιέλθει και μάλιστα αντί ευτελέστατου χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε τρίτο για κερδοσκοπικούς και μόνο λόγους.

Προτείνουμε να απαλειφθεί η διάταξη αυτή της παρ. 3 και να δοθεί προτεραιότητα στα μέλη του αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 8 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, δηλ. πρώτη προτεραιότητα να δοθεί στα μέλη του ιδρυτικού σωματείου και σε περίπτωση μη καλύψεως , να επακολουθήσει δημόσια εγγραφή, στην οποία μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος.

2.- Στα άρθρα 74 και 75 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται «…. η εκμετάλλευση του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 75 του παρόντος», στο δε άρθρο 75 παρ. 2 προβλέπεται  ότι: « Τα σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση του σήματος από ΑΑΕ, το ποσοστό από τα έσοδα που πρέπει να αποδίδεται στο Αθλητικό Σωματείο, οι διαδικασίες και οι κατανομές όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας ΑΑΕ (για διαφορετικά αθλήματα) από το ίδιο Αθλητικό Σωματείο και κάθε άλλο συναφές θέμα, ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος αποτίμησης της αξίας του σήματος για κάθε Α.Α.Ε. για τον συνυπολογισμό της στα ίδια κεφάλαια αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 82 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των διαφόρων εσόδων της κατά την τελευταία κάθε φορά πενταετία.».

Το  σήμα. και το έμβλημα είναι δημιουργήματα κάθε αθλητικού σωματείου και αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμά του που καθιερώθηκε στο κοινό με μακρούς αγώνες και προσφορά αίματος και θυσιών των αθλητών του, των φιλάθλων του και γενικά των φίλων του σωματείου του που αγωνίσθηκαν, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα , για να το αναδείξουν και να το κατοχυρώσουν στην αθλητική κοινότητα. Το αθλητικό σωματείο είναι ο μοναδικός ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του σήματος, όπως έχει αποφανθεί ήδη με πολλές αποφάσεις του  το Δ.Ε.Σ   και δεν ανήκει σε κανένα άλλο ούτε μπορεί να το χρησιμοποιεί οιοσδήποτε τρίτος χωρίς την προηγούμενη άδεια χρήσεως.. Δηλαδή αποτελεί σήμα φήμης, όπως ακριβώς και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων και ανεξάρτητα από κάθε νομική κατοχύρωσή του το σωματείο  προστατεύεται έναντι κάθε τρίτου που θα το χρησιμοποιήσει, αυτούσιο ή παραποιημένο, χωρίς την προηγούμενη  έγκρισή του.    

Ταυτόχρονα, στη σημερινή εποχή, το σήμα έχει και περιουσιακή αξία για τα σωματεία, από την παραχώρηση της χρήσεως του σε τρίτους η οποία καθορίζεται είτε συμβατικά είτε εκ του νόμου, όπως συμβαίνει στην παραχώρηση της χρήσεως στην Α.Α.Ε. που ιδρύει το σωματείο για τη συμμετοχή των αθλητών του σε επαγγελματικούς αγώνες. Συνεπώς οι Α.Α.Ε. είναι απλοί ΧΡΗΣΤΕΣ του σήματος του οποίου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ είναι το αθλητικό σωματείο. Η χρήση του σήματος είναι προσωποπαγές δικαίωμα και δεν δύναται να παραχωρηθεί από το χρήστη σε τρίτο, χωρίς την προηγούμαι άδεια του δικαιούχου, γιαυτό δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να συμπεριληφθεί στα ίδια κεφάλαια των Α.Α.Ε , όπως προβλέπει το άρθρο 82 του προτεινόμενου νομοσχεδίου. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε την κατάργση, αλλιώς την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 74, 75 και 82 παρ.2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου

3.-  Στις διατάξεις περί :Α.Α.Ε θα πρέπει να συμπεριληφθούν και σχετικές διατάξεις για την συμμετοχή των φιλάθλων στο κεφάλαιο και τον έλεγχο των Α.Α.Ε. και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται στην εμπειρία απο τις ομάδες της Ιβηρικής χερσονήσου, (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Πόρτο, Μπενφίκα κ.λ.) που κυριαρχούν στο Ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα,  οι οποίες εμφανίζονται με την μορφή αθλητικών σωματείων, γιατί τους το επιτρέπει η νομοθεσία των χωρών τους, με χιλιάδες μέλη που άμεσα εκλέγουν τα όργανα τους διοικήσεώς και ελέγχου, δηλ. αποτελούν οργανισμούς λαϊκής βάσεως.

Στη χώρα μας, επειδή  από το 1979 που θεσπίσθηκε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με υποχρεωτική την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας (Π.Α.Ε.), είναι αδιανόητη η επαναφορά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στα Ερασιτεχνικά Σωματεία, πλην όμως, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν. 2190/1920 περί Α.Ε. διαπιστώσαμε,  την δυνατότητα υλοποιήσεως της ιδέας ευρείας συμμετοχής στην Π.Α.Ε. των φίλων της Α.Ε.Κ.  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς καμία, απολύτως, νέα νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να μεταβληθεί η Π.Α.Ε. σε μορφή εταιρείας Λαϊκής Βάσεως.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε ως εταιρεία Λαϊκής Βάσης γιατί έχουν δημοσιοποιηθεί διάφορες περί του θεσμού αυτού απόψεις, που δεν έχουν καμία σχέση με το προτεινόμενο σχέδιο όπως π.χ. η περίπτωση του Άρη Θεσσαλονίκης, φίλαθλοι του οποίου ίδρυσαν το Σωματείο «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΡΗ», συγκέντρωσαν χρήματα και μετέχει το Σωματείο στο μετοχικό κεφάλαιο της Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, ή δια της εγγραφής χιλιάδων μελών στην Ερασιτεχνική η οποία θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με μετοχές πλέον του 10% που κατέχει εκ του νόμου, ή με την δημιουργία ενός κλάμπ φίλων της ομάδας., όπως ήταν οι SUPPORTERS στην παλαιά Α.Ε.Κ. ή η ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ στον Π.Α.Ο   που θα μετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο κ.λ.π.

Οι απόψεις και τα παραδείγματα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την έννοια της εταιρείας λαϊκής βάσης, βασικά γιατί η συμμετοχή των φιλάθλων στη διοίκηση και διαχείριση της Π.Α.Ε. αυτές είναι έμμεση. Στις μορφές αυτές οι φίλαθλοι συμμετέχουν με εκπροσώπους τους και όχι άμεσα οι ίδιοι.

Η μορφή Εταιρείας Λαϊκής Βάσης που προτείνουμε , είναι η εταιρεία εκείνη στην οποία η διοίκηση της εκλέγεται  άμεσα από τη βάση της και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Την μεγάλη διασπορά των μετοχών της και σε μικρομετόχους. 

β) Την άμεση συμμετοχή των μετόχων – μελών της, κατόχων έστω και μιας μετοχής, στις Γ.Σ., στην εκλογή της διοικήσεώς της και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και όχι τη συμμετοχή μέσω εκπροσώπων σωματείου.

γ) Την εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή του διοικητικού της συμβουλίου για να υπάρχει συμμετοχή μετόχου ή ομάδας μετόχων στη διοίκηση, πλουραλισμός απόψεων και άμεσος έλεγχος της διαχειρίσεως (άρθρο 18 Ν.2190/20). Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που θα συγκεντρώνουν το 51% των μετοχών δεν θα εκλέγουν το σύνολο των μελών του Δ.Σ., όπως συμβαίνει σήμερα , αλλά το 51% αυτών.

δ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, το Δ.Σ. υποχρεούται να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες για τι υποθέσεις της εταιρείας (άρθρο 39 παρ.4). Δηλαδή μπορεί κάθε φίλαθλος – μέτοχος, κάτοχος μιάς μετοχής να ζητεί πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας.

ε) την πρόβλεψη στο καταστατικό της δυνατότητας εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γ.Σ. (άρθρο 28 παρ.7Ν. 2190/20 )

Για την εφαρμογή των πιο πάνω χαρακτηριστικών  βοηθούν οι τροποποιήσεις του νόμου 2180/1920 περί ανωνύμων εταιρειών που έγιναν με τον Ν.3604/2007, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπονται τα πιο πάνω.

στ).- Την εναρμόνιση του καταστατικού σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών διοικήσεως και οργανώσεως των εταιρειών για την πλήρη διαφάνεια των ενεργειών των οργάνων τους (Δ.Σ.). Βασικές αρχές του συστήματος αυτού είναι:  α) ο συνεχής εσωτερικός διαχειριστικός έλεγχος από φιλάθλους - μετόχους της Π.Α.Ε που θα εκλέγονται απευθείας από την Γ.Σ. (θα υπάρχει έλεγχος ενεργειών, δαπανών, κλπ) και θα αναφέρονται σε αυτή και β) εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της Π.Α.Ε. σύμφωνα με σύγχρονες αρχές διοικήσεως  και τις αρχές της UEFA. Ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί ν’ αποτελέσει τον φύλακα-άγγελο της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε θα σκεφτόταν να την λαφυραγωγήσει και μετά να την παρατήσει στην τύχη της.

Οι αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθιερώθηκαν στη χώρα μας με τον Ν. 3016/2002 και είναι υποχρεωτικές για τις εταιρείες που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, είναι όμως προαιρετικές για όλες τις άλλες Α.Ε.  και εφαρμόζονται με τροποποίηση του καταστατικού τους. Πιστεύουμε ότι, οι αρχές αυτές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές και για τις Α.Α.Ε

Αυτά λέγαμε. Αυτά υποστηρίζαμε. Αυτά αποτελούνε την λύση στα σημερινά ολοκληρωτικά αδιέξοδα του ποδοσφαίρου και γενικότερα. Οι θέσεις μας εξασφαλίζουν και επιβάλλουν τα παρακάτω:

 • Συμμετοχή όλων των φιλάθλων στα αθλητικά δρώμενα.
 • Απαγορεύουν κάθε προσπάθεια αποκλεισμού έστω και ενός μέλους.
 • Επαναφέρουν και αξιοποιούν κάθε δυνατότητα του Ερασιτεχνικού σωματείου.
 • Το καθιστούν κυρίαρχο και αυτοχρηματοδοτούμενο.
 • Δημιουργούν μηχανισμούς εσωτερικής δημοκρατίας και ελέγχου των πάντων. Έγκαιρα, διάφανα, αποτρεπτικά, ωφέλιμα και αποτελεσματικά.
 • Απορρίπτουν «Σωτήρες», «Επενδυτές» αόρατους και κάθε «καρυδιάς-καρύδι» που μπαίνει-βγαίνει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα και να αφήνει πίσω του εγκλήματα    και ερείπια.
 • Αποτελματώνουν και καθαρίζουν το χώρους της οργανωμένης εξέδρας. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για βίες, τραμπουκισμούς και στρατούς μισθοφορικούς του κάθε  λογής καθεστώτος.
 • Εξασφαλίζουν το «κανείς πάνω από την ομάδα». Κανένας στο απυρόβλητο. Αξιοποίηση των πάντων.
 • Δυσκολεύουν αφάνταστα τα κυκλώματα των μανατζαραίων των στοιχηματζήδων των απατεώνων που καταστρέφουν κάθε κύτταρο των ομάδων.
 • Επαναφέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. «Έχουμε πιάσει πάτο». Η ομάδα δεν παράγει ιδεολογία, συναίσθημα, έλξη, αθλητική άμιλλα και τελικά δεν είναι αθλητική ομάδα.!!
 • Προσθέτουν δυνάμεις και δυνατότητες. Αφαιρούν και λύνουν προβλήματα. Καθαρίζουν «την κόπρο του Αυγεία».

   Αυτά έχουμε να πούμε και «αμαρτίαν ουκ έχομεν».

Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ Α.Ε.Κ.
Η Α.Ε.Κ. μας ενώνει
Η Αλήθεια μας δυναμώνει

 

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

478506
ΣήμεραΣήμερα107
ΧθεςΧθες194
ΕβδομάδαΕβδομάδα757
ΜήναςΜήνας10639
ΣυνολικάΣυνολικά478506
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook