(ΜΕΡΟΣ Α')

Στο Β’ Μέρος του κειμένου μας σχετικά με όσα υποστήριξε στις 23 Φλεβάρη 2016 στονSPORT-FM το φερέφωνο της εκάστοτε ιδιοκτησίας της Α.Ε.Κ. Κ. Κετσετζόγλου δίνουμε την απάντηση που σας οφείλουμε σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 27 στρεμμάτων του «Ν. Γκούμας». Προκειμένου η απάντηση μας να είναι πλήρης κρίθηκε σκόπιμη η περιληπτική παρουσίαση τόσο της ιστορίας όσο και του νομικού πλαισίου του γηπέδου μας.

Πριν όμως συνεχίσουμε οφείλουμε ν’ απολογηθούμε για ένα λάθος που κάναμε από το οποίο φαινόταν ότι η Ερασιτεχνική τόσο στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής όσο και στην παρέμβαση της στο ΣτΕ είχε επικαλεστεί το Παραχωρητήριο του 1934 ως τίτλο ιδιοκτησίας. Είχαμε δε ειρωνευτεί τον «Κετσέ» γιατί δεν το γνώριζε. Υπάρχουν αρκετά πράγματα για τα οποία ο Κετσετζόγλου είναι άξιος της ειρωνείας, όχι όμως το συγκεκριμένο. Όπως φαίνεται και απ’ όσα ακολουθούν η Ερασιτεχνική διαμέσου των δικηγόρων της (τα οποία είναι και μέλη του Δ.Σ. της) απέτυχε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της και στις δύο περιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω.

 

Ιστορία και νομικό πλαίσιο του οικοπέδου του «Ν. Γκούμας».

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών τους, η Πολιτεία προχώρησε σε άρση της αναδάσωσης, σε έκταση 150 στρεμμάτων, που βρισκόταν δεξιά της οδού Δεκελείας, στη Ν. Φιλαδέλφεια εκδίδοντας το από 31/1/1925 Π.Δ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29 Α/31-1-1925. Στο χώρο αυτό, θα ανοικοδομούνταν ο Προσφυγικός Συνοικισμός και οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις της ΑΕΚ.

Είναι λοιπόν, αβάσιμοι οι ισχυρισμοί μερικών περί δήθεν δασικής εκτάσεως, γιατί αν το γήπεδό μας αποτελεί δασική έκταση, τότε δασική έκταση είναι και οι ιδιοκτησίες των προσφύγων που τους παραχωρήθηκαν οικόπεδα από τα 150 στρέμματα.

Είναι πασίγνωστη πλέον η ιστορία σχετικά με τον τρόπο που περιφράχθηκε και καθαρίστηκε το οικόπεδο προκειμένου να μην καταπατηθεί από άλλους. Η περίφραξη αυτή ήταν το πρώτο βήμα της καταπάτησης, την οποία νομιμοποίησε όπως θα δούμε παρακάτω η πολιτική ηγεσία (όπως άλλωστε παγίως έκανε εκείνο τον καιρό, ειδικά όταν αυτές γίνονταν προκλογικά) και αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζει να μετρά το χρονικό διάστημα της χρησικτησίας.

Τον Νοέμβριο του 1930, έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του ΣΤΑΔΙΟΥ της Α.Ε.Κ. από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, με την παρουσία των αθλητικών και πολιτικών αρχών, οι οποίες έτσι νομιμοποίησαν την κατάληψη, η οποία οδήγησε, τελικά, στο Παραχωρητήριο του 1934 το οποίο και μετεγγράφη στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, Τόμος 1326 με αύξοντα αριθμό 386.  

Από τα παραπάνω, προκύπτει, ότι το Σωματείο μας κατείχε και νέμεται το γήπεδο, σαν δικό του, από το 1930, τουλάχιστον, όταν το εγκαινίασε και ως εκ τούτου έχει την κυριότητα με τον πιο πάνω τίτλο (Παραχωρητήριο) αλλά και λόγω χρησικτησίας έναντι του δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν. 3127/20003 άρθρο 4 παρ. 2 για το οποίο έχουμε γράψει παλαιότερα (βλέπε εδώ).

Κι όμως βρέθηκαν «ΑΕΚτζήδες» μέλη του Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής, να αποδέχονται και να υποστηρίζουν στη Βουλή και όχι μόνο ότι δήθεν το οικόπεδο παραχωρήθηκε στην Α.Ε.Κ. κατά χρήση με το άρθρο 42 του Ν. 4277/2014 και δεν έχει την κυριότητα αλλά την απλή χρήση, δηλαδή την έκαναν από ιδιοκτήτρια νοικάρισα!

Η πιο πάνω παραχώρηση, όπως προκύπτει από το κείμενο του παραχωρητηρίου, στηρίχθηκε στο Ν. 5160/1931, «περί δωρεάν παραχωρήσεως οικοπέδων, δια κοινωφελείς σκοπούς, σε νομικά και ΜΟΝΟ πρόσωπα, γι’ αυτό είναι αβάσιμα τα όσα ισχυρίζονται όσοι επικαλούνται τον Ν. 3764/1929 με τον οποίο ρυθμίζεται η διάθεση από το Κρατος στους πρόσφυγες οικημάτων και γηπέδων (όχι με την αθλητική έννοια).

Το Παραχωρητήριο του 1934 αφορά παραχώρηση εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας, γι’ αυτό και μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου και όχι απλή χρήση, που είναι ενοχικό δικαίωμα και δεν μεταγράφεται. Αυτό σημαίνει, ότι το γήπεδο, που παραχωρήθηκε στην Α.Ε.Κ, για κοινωφελή σκοπό, θεωρείται, από τον Αστικό Κώδικα (αρθρο 966 Α.Κ.), ως «πράγμα εκτός συναλλαγής», απαγορευομένης της καθοιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεωςκατασχέσεως, παροχήςυποθήκης κ.λ.π, σε περίπτωση δε λύσεως του αθλητικού σωματείου, περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Γι’ αυτό το λόγο, απέτυχαν προσπάθειες αναγκαστικής εκτελέσεως (πλειστηριασμών) του γηπέδου από πιστωτές της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. μεταξύ των οποίων το Δημόσιο το Ι.Κ.Α. κ.λ.π., όπως αυτό προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Φιλαδέλφειας. Αποδεικνύεται έτσι ότι το Δημόσιο θεωρεί την Α.Ε.Κ. κάτοχο του εμπραγμάτου δικαιώματος της κυριότητας και όχι ως έχουσα δικαίωμα χρήσης (ενοχικό δικαίωμα) το οποίο και δεν καταχωρείται στο Υποθηκοφυλακείο.

Περαιτέρω, το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας αναγνωρίστηκε εκ νέου από το Δημόσιο με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.3044/2002 («Νόμος Γρανίτσα») με την οποία παραχωρήθηκε στην Α.Ε.Κ.κατά χρήση επί πλέον της αρχικής έκταση 2-3 στρεμμάτων με την μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών του Σταδίου:

«1.- Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας (Αθηνών) στο χώρο του Σταδίου της Α.Ε.Κ. με την επέκτασή του σε παραχωρούμενη κατά χρήση δημοσία έκταση στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως», με την μετατόπιση ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών…..».

Δηλαδή, το Δημόσιο, με την πιο πάνω διάταξη, παραχωρεί κατά χρήση στην Α.Ε.Κ., μόνο τα πλέον των αρχικά παραχωρηθέντων με το Παραχωρητήριο του 1934 26.651,00 μέτρα και όχι ολόκληρη την έκταση, αφού ήδη, ήταν δική της.

Τέλος και η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με την 2153/2015 απόφασή της, προέβη στο διαχωρισμό της αναφερομένης στην παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν.4277/2014 εκτάσεως των 29.121 τ.μ., σε έκταση 26.651,50 τ.μ. που είχε παραχωρηθεί στην Α.Ε.Κ. με το Παραχωρητήριο του 1934 για την οποία δεν υπήρχαν δασικοί περιορισμοί και στο υπόλοιπο χώρο των 2.469,50 τ.μ. ο οποίος έχει δασικό χαρακτήρα και με βάση τον διαχωρισμό αυτό απέρριψε την Αίτηση Ακυρώσεως του Δήμου, δεχόμενη, κατά λέξη ότι: «η όμορη (του δάσους) έκταση του γηπέδου, η οποία είχε παραχωρηθεί για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Α.Ε.Κ. πριν από την έκδοση της πράξης αναδάσωσης του 1934, είχαν δε αρθεί ως προς αυτήν οι δασικοί περιορισμοί που απέρρεαν από το από 13.5.1915 β. δ/μα, δεν έφερε πλέον δασικό χαρακτήρα»

Αυτό σημαίνει ότι το Σ.τ.Ε. δέχεται ως τίτλο κτήσης του δικαιώματος της Α.Ε.Κ. το Παραχωρητήριο του 1934 για την έκταση των 26.651,50 τ.μ. και όχι την παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4277/2014.      

Το πιο πάνω αναφερόμενο παραχωρητήριο δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί, και η παραχωρηθείσα έκταση, από το Δημόσιο, στο Α.Σ. Α.Ε.Κ, εξακολουθεί να παραμένει στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του, όπως προκύπτει, από το συνημμένο Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (βλέπε εδώ).    

Με την διάταξη αυτή παραχωρείται η χρήση, διοίκηση και διαχείριση της ιδιοκτησίας του στο σωματείο(!!!!!) κατά παράβαση της κοινής λογικής αλλά και των διατάξεων του Συντάγματος, και των αρχών του υπερκειμένου Κοινοτικού Δικαίου, και, συγκεκριμένα, του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκή Σύμβασης, για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, (ΕΣΔΑ) με τις οποίες προστατεύεται η ατομική ιδιοκτησία.

Η συνταγματικότητα της πιο πάνω διατάξεως δεν κρίθηκε από το Σ.τ.Ε. με την 2153/2015 απόφασή του αφενός μεν γιατί το θέμα αυτό δεν τέθηκε και αφετέρου γιατί το Σ.τ.Ε. είναι αναρμόδιο να κρίνει αστικές διαφορές, όπως είναι οι ιδιοκτησιακές.

Με βάση τα παραπάνω (τα οποία δεν αναφέρονται τώρα για πρώτη φορά) αποδεικνύεται και για τον πιο κακόπιστο η συνεχής και αδιατάρακτη νομή και κατοχή της έκτασης του «Ν. Γκούμας»,τίτλος ιδιοκτησίας της οποίας είναι το Παραχωρητήριο του 1934 και μόνον αυτό.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Σήμερα απαντάμε στο ερώτημα γιατί η Α.Ε.Κ. δεν υποστήριξε ότι το δικαίωμα ιδιοκτησίας της έκτασης των 27 στρεμμάτων προκύπτει από το Παραχωρητήριο του 1934 και όχι από την ρύθμιση του Ν. 4277/2014:

Το έκανε για ν’ αποφύγει την έγκριση της παραχώρησης στην «Δικέφαλος 1924 Α.Ε.» από το Εφετείο, αφού η παραχώρηση της έκτασης το 1934 από το Κράτος έγινε εν είδη «προίκας» και κάθε μεταβολή εμπράγματου (και όχι ενοχικού) δικαιώματος πρέπει να τυγχάνει δικαστικής έγκρισης.Προσπάθησε ν’ αποφύγει την επιβολή όρων με τους οποίους το δικαστήριο θα προάσπιζε τα συμφέροντα του Σωματείου τόσο στο νέο γήπεδο (χώροι, ιδιοκτησία) όσο και μέχρι αυτό να χτιστεί.  

Αν η παραχώρηση της Ερασιτεχνικής στην «Δικέφαλος» γινόταν κανονικά, τότε αυτό θα σήμαινε τον «υποβιβασμό» της τελευταίας σε εργολάβο (κατασκευαστή) και όχι ιδιοκτήτη για 49 χρόνια του γηπέδου.

Βέβαια για όσους είναι (ή θεωρούνται) ρομαντικοί και πιστεύουν στις νεράιδες και τα ξωτικά υπάρχει και η ανάλογη εξήγηση, η οποία αποτελεί την εναλλακτική απάντηση:

Πολύ απλά ο Ανδριόπουλος στα προηγούμενα projectτου δεν είχε αντιμετωπίσει περίπτωση που το ερασιτεχνικό σωματείο να έχει την ιδιοκτησία του οικοπέδου (ή έκτασης όταν είναι εκτός σχεδίου πόλης). Έτσι απλά αντέγραψε (copy-paste) τις προηγούμενες γνωστές σ’ αυτόν ρυθμίσεις.

Τώρα αν ρωτάτε τι έκαναν οι δικοί μας και ειδικά οι δικηγόροι που βρίσκονται σε Ερασιτεχνική και Π.Α.Ε., εμείς αντί απάντησης θα σας παραπέμψουμε στα πλέον πρόσφατα κατορθώματα τους τα σχετικά με την Γ.Σ. και τις εκλογές του Σωματείου μας.

 08 Απρίλη 2016
παρατηρητήριο.

 πηγή: aek-watch.gr

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

765653
ΣήμεραΣήμερα89
ΧθεςΧθες169
ΕβδομάδαΕβδομάδα244
ΜήναςΜήνας5181
ΣυνολικάΣυνολικά765653
Επισκέπτες Online 4

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook