ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ …ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ!

Ακούγεται παράλογο, αλλά μια προσεκτική ανάλυση αναδεικνύει την πικρή αλήθεια. Μια απίστευτη πρωτοτυπία του πώς να φτιάξεις ένα νόμο …για να μη γίνει ένα γήπεδο. Προφανώς αναφερόμαστε στο γήπεδο της ΑΕΚ και στο άρθρο 42 του Ν.4277/2014 (στο προσχέδιο ήταν γνωστό ως άρθρο 81). Ας εξηγήσουμε όμως γιατί συμβαίνει αυτό.

Το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ, δηλαδή η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΚ, είναι το μοναδικό από τις μεγάλες ομάδες της Αττικής που έχει, κατά πλήρη κυριότητα,  οικόπεδο, για την ανέγερση των αθλητικών του εγκαταστάσεων, μετά τη γνωστή κατεδάφιση των παλαιών, με νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας το υπ’ αρίθμ. 62032/1934 Παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής,  και Αντιλήψεως), που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 1326 , με αριθμό 386.

Με την με αριθμ. πρωτ. 62032/2-9-1934 Απόφαση παραχώρησης της εκτάσεως του Υπουργείου Υγιεινής και Αντιλήψεως  (παραχωρητήριο)  έκταση 27 περίπου στεμμάτων παραχωρήθηκε δωρεάν στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε.Κ. « προς ίδρυσιν γυμναστηρίου» με τον περιορισμό ότι « Η παραχώρηση υπόκειται εις ανάκλησιν άμα η έκτασις αύτη μετά των εν αυτή κτησμάτων θα έπαυεν εξυπηρετούσα τον δι΄ ον παρεχωρήθη κοινωφελή σκοπόν του εν άρθρω 2 του δια της υπ’ αρίθμ.1816/1929 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών , εγκριθέντος καταστατικού της Α.Ε.Κ , προβλεπόμενον».

Στο άρθρο 2  του πιο πάνω καταστατικού του 1929  προβλέπεται ως σκοπός του σωματείου « … η περισυλλογή και συγκέντρωσις των εκ Κωνσταντινουπόλεως εν Αθήναις και Πειραιά αθλητών προς συνέχισιν του έργου των διαφόρων αθλητικών και Γυμναστικών , εν γένει, Σωματείων Κωνσταντινουπόλεως , των οποίων ενεργά μέλη οι αθληταί ούτοι, καθώς και η διάδοση της Γυμναστικής και του φιλάθλου αισθήματος παρά τη νεολαία  και ιδία η εκ Κωνσταντινουπόλεως τοιύτη, προς διάπλασιν αλκίμων σωμάτων, ψυχών θαρραλαίων και χαρακτήρων ευγενικών , ικανών προς εκπλήρωσιν πασών των προς την Πατρίδα , τα άτομα, την κοινωνίαν και την οικογένειαν υποχρεώσεων, ενισχυομένης ούτω, εκ πνεύματος αμίλλης και αδιασπάστου αλληλεγγύης της προόδου του Έθνους». Στο άρθρο 3 του ίδιου καταστατικού προβλέπεται, μεταξύ άλλων, «….   η εξεύρεση καταλλήλου γηπέδου προς εγκατάσταση γυμναστηρίου όπου θα ασκούνται εις πάντα τα είδη και συστήματα αθλήματος και γυμναστικής ….».

Δηλαδή, σύμφωνα με το παραχωρητήριο, η δημόσια αυτή έκταση παραχωρήθηκε από το Δημόσιο, δωρεάν  στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ε.Κ., που είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός  (ΜΚΟ) για την κατασκευή γυμναστηρίου που θα εξυπηρετεί τον κοινωφελή σκοπό που προβλέπει το καταστατικό του Σωματείου με τη δημιουργία εγκαταστάσεων όλων των τμημάτων αθλήσεως, όπως στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, πυγμαχίας, πάλης κ.λ.π..

Το άρθρο 42 του Ν.4277/2014 στην παράγραφο 1, αγνοεί την κυριότητα που έχει το Αθλητικό Σωματείο ΑΕΚ και της …παραχωρεί κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση ….για την εκπλήρωση του καταστατικού του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού με την επωνυμία «Αγία Σοφία-Νέα Φιλαδέλφεια».

Δύο παρατηρήσεις για αρχή. Η πρώτη είναι ότι με βάση το καταστατικό του Σωματείου απαιτείται το Κέντρο Αθλητισμού να διαθέτει εγκαταστάσεις για όλα τα Τμήματα του Σωματείου (θυμίζουμε ότι η κυριότητα αποκτήθηκε με όρο αυτό με ποινή ανάκλησης της παραχώρησης) ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τα σχέδια που παρουσιάστηκαν έχουν ΜΟΝΟ Γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι επομένως σαφές ότι σε οποιαδήποτε Πολεοδομία της Χώρας, ένας στοιχειωδώς καταρτισμένος υπάλληλος δεν θα εκδώσει ποτέ οικοδομική άδεια αν δεν πληρούνται οι καταστατικές διατάξεις που εδώ παίζουν ρόλο υποχρεωτικών χρήσεων.

Διέρρευσε στα ΜΜΕ ότι η ΔΟΚΚ που είναι επιφορτισμένη με την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας ζήτησε διευκρινίσεις και συγκεκριμένα να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  γιατί την αίτηση υπέγραφε η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ (η εταιρεία που συνέστησε ο κ. Μελισσανίδης) και όχι η ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΚ. Είναι σαφές από την πολεοδομική νομοθεσία ότι η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ και μάλιστα ως αναθεώρηση παλαιάςαδείας. Μάλλον εμμέσως πλην σαφώς το έγγραφο ήταν συμβουλευτικό. Αν δεν ήταν η ΑΕΚ ο φάκελος θα είχε επιστραφεί. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι έμπειροι υπάλληλοι της ΔΟΚΚ γνωρίζουν ότι λόγω της κυριότητας του οικοπέδου, για να αναλάβει η ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ πρέπει να υπάρχει απόφαση Γ.Σ του Σωματείου και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία και στη συνέχεια επικύρωση από το αρμόδιο Εφετείο.

Βλέπετε ότι οι Υπουργοί και οι βουλευτές μπορεί να μη διαβάζουν τους νόμους που ψηφίζουν (εδώ κάποιοι δεν διάβασαν το μνημόνιο, θα ασχοληθούν με το γήπεδο της ΑΕΚ;), αλλά οι αρμόδιοι υπάλληλοι και διαβάζουν και γνωρίζουν τη Νομοθεσία. Θα εξαιρέσω εδώ τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού, που φαίνεται ότι διάβασε το σχέδιο τότε της νομοθετικής ρύθμισης, αντιλήφθηκε την πραγματικότητα, και έδωσε μια ιδιαίτερα προσεκτική λεκτική έγκριση καταλληλότητας σχεδίων, παραπέμποντας επί της ουσίας της νομιμότητας όλων των υπολοίπων στην αρμόδια προς έγκριση Πολεοδομία. Και μόνο να διαβάσει κάποιος γνώστης θεμάτων πολεοδομίας και έκδοσης οικοδομικών αδειών το κείμενο, αντιλαμβάνεται πολλά, πόσο μάλλον αν πρόκειται για υπάλληλο Πολεοδομικού Γραφείου με αυξημένη εμπειρία.

Για το θέμα της Κυριότητας, αν ήθελε τεθεί προβληματισμός για το κύρος και το περιεχόμενο του πιο πάνω παραχωρητηρίου  υπάρχει και μία ακόμα παράμετρος, ο Ν. 3127/2003 άρθρο 4 παρ. 2, σύμφωνα με τον οποίο ο νομέας ακινήτου θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου (χρησικτησία) αν νέμεται το ακίνητο αδιαταράκτως για 30 χρόνια και στο ακίνητο υφίσταται, κατά την 31/12/2002, κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόμησης στην περιοχή.

Η ΑΕΚ έχει αποκτήσει από χρησικτησία μεγαλύτερη έκταση (πάνω από 28 στρέμματα), αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θα αρχίσει όταν πρέπει.

Μπορεί όμως να παραχωρηθεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης των αθλητικών χώρων σε Ανώνυμη Εταιρεία, που από το νόμο αλλά καιτοκαταστατικό της επιδιώκει κερδοσκοπικούς σκοπούς;

Στο άρθρο 7 παρ. 10 του Αθλητικού Νόμου (Ν. 2725/1999) προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση διάλυσης αθλητικού σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών»

Στο παρελθόν, προσπάθησαν πιστωτές του σωματείου να κατάσχουν το οικόπεδο για χρέη της Ερασιτεχνικής, αλλά τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι είναι ακατάσχετο ως εκτός συναλλαγής ακίνητο το οποίο θα επανέλθει στο δημόσιο αν δεν εξυπηρετείται ο κοινωφελής σκοπός του, σύμφωνα με το παραχωρητήριο. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να εγγραφεί υποθήκη στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. ούτε να παραχωρηθεί, καθοιονδήποτε τρόπο η χρήση και εκμετάλλευση του σε τρίτο

         Τέλος και το σπουδαιότερο, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 7 του Ν.2725/1999 :  «Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο (Εφετείο Αθηνών). Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσής του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.»

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η μερική ή ολική εκποίηση ή αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων των σωματείων απαγορεύεται, τόσο από τις διατάξεις του Α.Κ.   γενικά, όσο και από τον αθλητικό νόμο, ειδικότερα, επιτρεπομένη, κατ΄ εξαίρεση, σε δύο, περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, που και αυτές δεν αποτελούν εκποίηση, αλλά αντικατάσταση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των οποίων θα πρέπει να βεβαιώσει αποκλειστικά το Εφετείο Αθηνών και δεν αρκεί απόφαση της Γ.Σ. των μελών του σωματείου, όπως γράφηκε στον αθλητικό τύπο.

             Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το οικόπεδο της Α.Ε.Κ. στη Φιλαδέλφεια, ανήκει μεν κατά πλήρη κυριότητα στο Α.Σ. Α.Ε.Κ. αποτελεί όμως, στην ουσία, δημόσια έκταση  που της παραχωρήθηκε για να εξυπηρετεί κοινωφελή σκοπό. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως πράγμα εκτός συναλλαγής, κατά τον Αστικό Κώδικα και  γι αυτό  δεν μεταβιβάζεται, καθοιονδήποτε τρόπο, θεωρουμένης ως μεταβιβάσεως και της παροχής του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως σε τρίτο, ούτε υποθηκεύεται ούτε κατάσχεται. Τα σωματεία, όπως και τα ιδρύματα, αποτελούν νομικές μορφές οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γιατί δεν επιδιώκουν κέρδος με την τιμολογιακή τους πολιτική, αλλά απλά προσπαθούν να καλύψουν τα έξοδά τους, δεν διανέμουν μερίσματα, δεν αποκτούν υπεραξίες τα μέλη τους   γι αυτό δεν μπορεί να παραχωρηθεί η εκμετάλλευσή τους σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως είναι η Α.Ε., που εκ της φύσεώς τους επιδιώκουν το κέρδος.

       Ειδικότερα, με τον αθλητικό νόμο, απαγορεύεται να μεταβιβασθούν, καθοιονδήποτε τρόπο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις των αθλητικών σωματείων, όπως το Α.Σ. Α.Ε.Κ., κάθε δε συμφωνία περί μεταβιβάσεως είναι απόλυτα άκυρη και ανυπόστατη (άρθρο 175 Α.Κ.)   

            

Αντίθετα, μπορεί το Α.Σ. Α.Ε.Κ. να παραχωρήσει την εκμετάλλευση των μη αθλητικών εγκαταστάσεων, π.χ. των Μουσείων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καταστημάτων, του γκαράζ κ.λ.π σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος.

Είναι άλλο θέμα τελείως η ανάθεση σε εργολάβο,  της κατασκευής των εγκαταστάσεων με εργολαβικό αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να καλυφθεί, τμηματικά, από τα έσοδα εκμεταλλεύσεως από το σωματείο των αθλητικών του εγκαταστάσεων.

Στο ίδιο καταπληκτικό άρθρο 42, προστέθηκε στη Βουλή και μια παράγραφος που δεν υπήρχε στην αρχική διατύπωση. Είναι η παράγραφος 5β με την οποία «Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της παραγράφου 1, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων..». Δηλαδή όλα τα συγκοινωνιακά έργα για την ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου θα αποφασιστούν μετά την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας, δηλαδή η Περιβαλλοντική μελέτη της οποίας η έγκριση και η έκδοση περιβαλλοντικών όρων, προϋποθέτει τη γνώση και έγκριση των συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών μέτρων, θα εκπονηθεί και εγκριθεί χωρίς τη γνώση των κυκλοφοριακών μέτρων! Υπάρχει καμία αμφιβολία, πως ακόμα και αν η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, κάνει ότι δεν είδε την έλλειψη, είναι αδύνατον να μη προσβληθεί στο ΣτΕ και να καταρρεύσει όλη η διαδικασία σαν χάρτινος πύργος;

Αν μάλιστα προσθέσουμε και την διάταξη της παραγράφου 4ββ σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων επί της ιδιοκτησίας ορίζεται σε 180 και επιπλέον 200 θέσεις πρέπει να δημιουργηθούν σε ιδιόκτητο ακίνητο μέχρι 1000 (!) μέτρα απόσταση από το γήπεδο (έναντι περίπου 3000 θέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας), τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αποτελεί την ευκολότερη υπόθεση για οποιονδήποτε δικηγόρο ήθελε προσβάλει τους περιβαλλοντικούς όρους ή την οικοδομική άδεια.

Δεν θα κάνω ιδιαίτερο σχολιασμό στο γεγονός ότι το άρθρο 42 στην παράγραφο 6 προβλέπει ότι οι άδειες έγκρισης και δόμησης για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.3342/2005, δηλαδή με τη νομοθεσία που διέπει την αξιοποίηση των ακινήτων που συμπεριλαμβάνοντο στα ολυμπιακά έργα. Κάποτε όλοι αυτοί που υποστήριζαν και υποστηρίζουν ότι το γήπεδο της ΑΕΚ είχε διαγραφεί από τα ολυμπιακά έργα, θα πρέπει να απολογηθούν στο λαό της ΑΕΚ για τη συστηματική παραπλάνηση. Θα επισημάνω πάντως ότι στον ίδιο νόμο και στο άρθρο 9 επιτρέπεται οποτεδήποτε θέλει κάποιος η δημιουργία εμπορικών χώρων.

Το ερώτημα πλέον είναι ένα και μοναδικό: Είναι δυνατόν να λέει το ΥΠΕΚΑ ότι θέλει η ΑΕΚ να αποκτήσει γήπεδο και αυτό την βοηθάει με την σύνταξη και ψήφιση του Νόμου από τα περισσότερα κόμματα της Βουλής και από την άλλη οι διατάξεις του άρθρου 42 να καθιστούν αδύνατη την έκδοση οικοδομικής Αδείας, όπως θα την ήθελε ο εμπνευστής του έργου; Μήπως είναι ένα τεχνητό αδιέξοδο για να απογοητευτεί ο κόσμος της ΑΕΚ, ο Μελισσανίδης και όποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι και να παραμείνουν στο ΟΑΚΑ, εξασφαλίζοντας έτσι και τη συντήρησή του; Και φυσικά να φορτωθεί το όλο αδιέξοδο στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας, που μάλλον δεν έχει αντιληφθεί την ουσία του αδιεξόδου, στη Δούρου και στον ΣΥΡΙΖΑ!

Πέρα από τα όποια πολιτικά ή μη παιχνίδια, ο κόσμος της ΑΕΚ είναι το μεγάλο θύμα αυτής της ιστορίας. Ήλθε όμως η ώρα οι οργανωμένοι φίλαθλοι να απαιτήσουν λύση εδώ και τώρα, που λογικά θα ξεκινάει με την πλήρη κατάργηση του άρθρου 42 από την ημερομηνία που ίσχυσε και την δημιουργία ενός νομικά άρτιου πλαισίου με το οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο.

Ο κ. Μελισσανίδης ανέφερε στο Ζάππειο, ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, αν δεν καταστεί δυνατόν με τη ρύθμιση να γίνει το γήπεδο. Ελπίζουμε ότι έχει καταλάβει καλά ποια είναι και τι πρέπει να κάνει για να την υλοποιήσει. Άλλως η προαναγγελθείσα και εκ των πραγμάτων διαψευσθείσα έναρξη του έργου του Αγ. Χαραλάμπους φέτος (10 Φεβρουαρίου) που συνεχώς μετατίθεται σε Πάσχα, Κω/νου και Ελένης, Πέτρου και Παύλου, Παναγίας του Σουμελά, Αγ Δημητρίου κλπ απλώς θα υπενθυμίζει το εορτολόγιο αλλά ο Άγιος Βασίλης δεν φαίνεται να περνά από τη Ν. Φιλαδέλφεια.

«Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ»

για την

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μας ενώνει η αλήθεια μας δυναμώνει

      ( - Για να μας αφήσετε το σχόλιό σας πατήστε εδώ )

Αναζήτηση

Επισκεψιμότητα

447019
ΣήμεραΣήμερα224
ΧθεςΧθες417
ΕβδομάδαΕβδομάδα2208
ΜήναςΜήνας3110
ΣυνολικάΣυνολικά447019
Επισκέπτες Online 5

Συλλογή Απόψεων

Σας αρέσει η νέα μας ιστοσελίδα ;

Πολύ - 55.6%
Αρκετά - 22.2%
Λίγο - 11.1%
Καθόλου - 11.1%

Συνολικές ψήφοι: 9
Η ψηφοφορία για αυτό το δημοψήφισμα έχει λήξει ενεργό: 04 Ιαν 2013 - 11:00
Facebook